Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Voorleesfunctie op de website

Maandag 1 augustus 2016

Wist u dat we een voorleesfunctie op onze website hebben? Dit om de toegankelijkheid van de informatie te vergroten. Op iedere pagina van de website staat rechts onderin een ‘Lees voor button’. Wanneer je hier op klikt, begint het voorlezen van de tekst op de pagina. De tekst die wordt voorgelezen is groen gearceerd en u kunt de tekst met het voorlezen volgen, want ieder gelezen woord krijgt een blauwe kleur.

Waarom een voorleesfunctie?

Een voorleesfunctie is er niet alleen voor blinden en/of slechtzienden. Zij hebben vaak zelf voorzieningen hiervoor. De voorleesfunctie is er met name voor mensen die grote moeite hebben met lezen en schrijven, mensen met een concentratiestoornis of (licht) verstandelijke beperking. Doordat zij niet goed in staat zijn gedrukte of geschreven informatie te gebruiken, worden ze beperkt in hun functioneren.

Toegankelijkheid

Een website die voldoet aan de webrichtlijnen is voor slechtzienden, blinden en mensen met motorische handicaps beter toegankelijk, maar voor iemand met dyslexie of laaggeletterden is dat niet of nauwelijks het geval. Een voorleeshulp maakt het voor hen ook mogelijk om de informatie te beluisteren en mee te lezen waardoor informatie beter begrepen wordt.
 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu