Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Wijzigingen parkeerschijfzone (blauwe zone) centrum Best

Dinsdag 12 juli 2016

De gemeenteraad heeft ingestemd om de parkeergarage Molenveste open te stellen voor bepaalde doelgroepen die binnen het centrumgebied langparkeren. Door het openstellen van de parkeergarage is er in het centrum minder behoefte aan langparkeerplaatsen en meer behoefte aan kortparkeerplaatsen voor bezoekers van het centrum. Daarom is het wenselijk om de parkeerschijfzone in het centrum uit te breiden nabij de winkels op het Raadhuisplein (aan de achterkant van het gemeentehuis), in een deel van de Oranjestraat en in een deel van de Kapelaan J.A. Heerenstraat.

Ontwerp verkeersbesluit

Er is hiervoor een ontwerp verkeersbesluit genomen dat vanaf 11 juli digitaal te raadplegen is via de site van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant). U vindt hier ook een situatietekening.

Bent u belanghebbende en het niet eens met het voorgenomen besluit of heeft u op- en/of aanmerkingen? Dan kunt u binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant schriftelijk zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Best.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu