Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Dunning in het bos

Maandag 11 juli 2016

Update: vanwege het natte weer van de afgelopen periode is de planning aangepast. Daarom wordt pas over een aantal weken gestart met de houtoogst. Via de website, Facebook, Twitter en gemeentelijke pagina in Groeiend Best houden we u op de hoogte van de planning van deze werkzaamheden.


Bericht geplaatst op 12 juli in Groeiend Best

Vanaf 18 juli wordt gestart met de dunning, ook wel houtoogst genoemd. Dit gebeurt in de bossen ten oosten van het Joe Mann paviljoen. Deze maatregel heeft als doel de soortenrijkdom van het gebied te verhogen en meer structuurvariatie in het bos te creëren. Een van de gevolgen is dat de huidige bosopstanden van veelal alleen een boomlaag plaats maakt voor kruiden, struiken, jonge bomen en oudere bomen. Hierbij wordt gestreefd naar een bosverjonging van zowel inheemse loof- als naaldsoorten. Hierdoor ontstaan afwisselingen in hoog en laag en dichte en meer open gebieden. Zo wordt het leefgebied aantrekkelijker voor een verscheidenheid aan planten en dieren. Daarnaast wordt het gebied aantrekkelijker voor de bezoeker; de belevingswaarde van de natuur wordt sterk vergroot.

Variatie in boomsoorten

Tijdens deze dunning worden bomen verwijderd om andere bomen meer ruimte te geven. De te verwijderen bomen zijn met oranje verf gemarkeerd. Als een boom meer ruimte krijgt, gaat deze beter groeien en wordt dikker, stabieler en vitaler. Bij voorkeur worden de bomen verwijdert die niet in het gebied thuis horen, terwijl een mooi inheems exemplaar de ruimte krijgt zich te ontwikkelen. Daarnaast worden in verschillende bosvakken open plekken gemaakt. In deze open plekken is ruimte voor een nieuwe generatie bos. Door deze aanpak verandert het bos langzaam maar zeker richting een bos met meer variatie in boomsoorten, leeftijden, diameters en hoogtes.

Werk in uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd met een oogstmachine die de bomen velt, ontdoet van zijtakken en de stam in stukken zaagt. De gezaagde stukken worden vervolgens door een uitrijcombinatie, een grote wagen waarop de stukken hout verzameld worden, naast de grotere paden opgestapeld. Daarvandaan worden de stammen getransporteerd naar de houtverwerkende industrie.
Bij de uitvoering van de bosbeheermaatregelen wordt gewerkt volgens de Gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Deze gedragscode schrijft voor dat flora en fauna wordt ontzien, bijvoorbeeld roofvogelnesten, spechten(nest) bomen, mierennesten, holen en zeldzame planten.

De werkzaamheden starten vanaf 18 juli en zijn grotendeels 30 juli afgerond, met één of twee weken uitloop.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu