Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Onderzoek tevredenheid Jeugdwet en Wmo

Maandag 13 juni 2016

De gemeente Best wil graag weten wat de ervaringen zijn van inwoners die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo of de Jeugdwet. Daarom ontvangen ongeveer 1600 inwoners deze week een uitnodiging om mee te werken aan een onderzoek. De gemeente is benieuwd naar uw ervaringen. Het onderzoek vindt plaats door middel van een schriftelijke vragenlijst waarin vragen worden gesteld over verschillende aspecten van de ondersteuning. Deelnemers aan het onderzoek met betrekking tot de Wmo zijn door middel van een willekeurige steekproef geselecteerd uit alle inwoners die een  Wmo voorziening ontvangen. Jeugdigen en ouders die een jeugdhulpvoorziening ontvangen krijgen allemaal een schriftelijke vragenlijst.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door BMC onderzoek, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Naar verwachting worden de uitkomsten van het onderzoek na de zomer bekend gemaakt.

Vult u de vragenlijst in?

Wij hopen dat u, als u een vragenlijst ontvangt, de tijd neemt om deze in te vullen en in te sturen. De gemeente heeft immers uw mening nodig om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu