Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Bewonersavond toekomstig kermisterrein: dinsdag 31 mei

Dinsdag 17 mei 2016

Het centrum van Best ontwikkelt volop. Nieuwe gebouwen verrijzen. De openbare ruimte is heringericht en verdere herinrichting staat op stapel. Dit heeft gevolgen voor de opstelling van de kermis. Daarom heeft de gemeenteraad zich onlangs gebogen over de toekomst van de kermis. Hiervoor is een grootschalig onderzoek gehouden. Belangrijkste conclusies daaruit zijn de hoge waardering bij bewoners, ondernemers en bezoekers voor de huidige kermis en het grote draagvlak voor behoud van de huidige omvang en kwaliteit van de kermis. De raad heeft daarom besloten tot behoud van de kermis in de huidige omvang en kwaliteit in het centrumgebied (tussen Den Ekker en Stationsomgeving).

Op zoek naar aanvullend kermisterrein

Met de huidige inrichting van het centrum moet de indeling van de kermis veranderen. Daarnaast wordt misschien een belangrijk deel van het kermisterrein, tussen gemeentehuis en Hoofdstraat, bebouwd. Het kermisteam van de gemeente gaat daarom binnenkort met de opdracht van de raad aan de slag: op zoek naar aanvullend kermisterrein tussen het plein voor het gemeentehuis en het station. Bij deze zoektocht willen we omwonenden en ondernemers laten meedenken en houden we zoveel mogelijk rekening met ieders belang.

Denk mee op 31 mei

Samen met omwonenden en ondernemers brengen we in beeld waar de mogelijkheden en beperkingen liggen. Daarom houdt de gemeente een startbijeenkomst op dinsdag 31 mei om 19.30 uur in de Prinsenhof. Tijdens die bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van 4 globale scenario’s. We kijken samen naar kansen en horen ook graag welke belemmeringen er liggen en hoe die eventueel kunnen worden weggenomen.

Aanmelden

Bewoners en ondernemers van het gebied tussen het plein voor het gemeentehuis en het station ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging. Geïnteresseerden die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, zijn uiteraard welkom. In verband met de organisatie is het fijn te weten op hoeveel personen we ongeveer kunnen rekenen.

Wilt u bij deze avond aanwezig zijn? Meld u dan uiterlijk 29 mei aan via kermis@gembest.nl. U kunt zich ook aanmelden bij Angela Louwerse via telefoonnummer 14 0499 of bij de receptie van het gemeentehuis.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu