Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Bijeenkomst 12 mei: bepaal mee!

Vrijdag 15 april 2016

De gemeente is bezig met het opstellen van nieuw beleid op het gebied van ‘Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg’ en ‘Wonen en Zorg’. Dit beleid moet er aan bijdragen dat inwoners zo lang, zo gezond, zo prettig en zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en leven in Best. De afgelopen maanden hebben we veel inbreng gevraagd van inwoners en organisaties over de speerpunten van het nieuwe beleid. Nu gaan we deze speerpunten vertalen naar concrete acties. Dit doen we graag samen met u. We organiseren hiervoor op 12 mei een bijeenkomst.

Opzet bijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis en duurt van 19.00 uur tot 22.15 uur. Tijdens deze avond worden er 2 rondes met workshops gehouden. Tijdens elke ronde vinden maximaal 3 workshops gelijktijdig plaats. U kunt aan maximaal 2 workshops deelnemen. Het programma ziet er als volgt uit:

  • 18.30-19.00 uur                                inloop met koffie/thee
  • 19.00-20.30 uur                                ronde 1 met diverse workshops
  • 20.30-20.45 uur                                pauze
  • 20.45-22.15 uur                                ronde 2 met diverse workshops

Als u slechts aan 1 workshop deelneemt, kunt u in de pauze aansluiten of naar huis gaan. 

Workshops

Er zijn 4 verschillende workshops met elk een eigen thema. Doel is om per thema alle voorgenomen speerpunten om te zetten naar concrete actiepunten. Vooraf lichten wij elk speerpunt kort toe. De workshops waaruit u kunt kiezen zijn:

Workshop 1: Ouder worden/ leven met een beperking Workshop 2: Mantelzorg Workshop 3: Vrijwilligers Workshop 4: Gezonde leeftsijl en gedrag
Hoe kunnen we ervoor kunnen zorgen dat inwoners met een (toekomstige) beperking zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en leven in Best. Speerpunten zijn bijvoorbeeld toegankelijkheid, eenzaamheid en geschikt wonen. Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende mantelzorgers zijn en zij hun taken zo goed mogelijk uit kunnen voeren. Speerpunten zijn bijvoorbeeld
ondersteuning, waardering en jonge mantelzorgers.
 
Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende vrijwilligers zijn. En hoe zorgen we dat zij hun taken zo goed mogelijk uit kunnen voeren. Speerpunten zijn bijvoorbeeld ondersteuning en waardering van vrijwilligers(organisaties). Hoe zorgen we ervoor dat inwoners zo gezond mogelijk leven en zo min mogelijk ondersteuning nodig hebben. Speerpunten zijn bijvoorbeeld alcoholgebruik jeugdigen en 55+, gezond gewicht 4 – 12 jaar en bewegen voor ouderen en inwoners met een beperking. 

Aanmelden

U kunt zich tot  2 mei digitaal aanmelden voor de bijeenkomst. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Astrid Schoneveld, projectassistent Sociaal Domein. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 0499. U krijgt uiterlijk 9 mei een bericht met de indeling van de workshops.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu