Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Hoorzitting OCBB: maandag 18 april

Maandag 11 april 2016

Op maandag 18 april om 19.00 uur vindt er een hoorzitting plaats van de kamer Grondgebiedzaken van de Onafhankelijke Commissie voor de Behandeling van Bezwaarschriften.
Het volgende bezwaarschrift wordt die avond behandeld:

  • Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 16 februari 2016 waarbij besloten werd tot het toepassen van bestuursdwang voor het verwijderen van een rijwiel in het stationsgebied en de kosten daarvan in rekening te brengen.
  • Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 22 december 2015 inzake het toekennen planschade aan de Margrietlaan 20.

De hoorzitting is openbaar en vindt plaats in de kamer 2.45 van het gemeentehuis. Voor nadere informatie, kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur terecht bij mevrouw G. van Eck van Intern Advies, Juridische Zaken. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0499) 360216.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu