Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Denk mee over de regionale mobiliteitsambities!

Donderdag 7 april 2016

Wilt u meedenken over de regionale mobiliteitsambities, die ook Best raken? Kom dan dinsdag 19 april om 16.00 uur naar het gemeentehuis.

Alle gemeenten in de regio Eindhoven werken op dit moment samen aan een akkoord om de regionale ambities op het gebied van mobiliteit te formuleren en nader uit te werken. Deze ambities worden beschreven in de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant. De Bereikbaarheidsagenda vormt de basis voor afspraken die de regio wil maken met de provincie Noord-Brabant. In onze inbreng willen wij graag uw mening meenemen. Daarom organiseren we een bijeenkomst waar Bestenaren hun inbreng kunnen geven.

Samen in gesprek

Het doel van deze bijeenkomst is om duidelijk te krijgen wat de Bestenaar belangrijk vindt aan regionale mobiliteit. Denk daarbij niet alleen aan autoverkeer, maar ook aan fiets en openbaar vervoer. Dit betekent dat we voornamelijk met elkaar in gesprek gaan over de wegen en andere verbindingen tussen Best en buurgemeenten. Het is niet de bedoeling om de verkeerssituatie in uw woonstraat te bespreken.
U gaat dan samen met wethouder Van de Loo en de betrokken ambtenaar in gesprek. Wij zullen vervolgens uw mening meenemen in onze inbreng in het regionale traject.

Bijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 april in het gemeentehuis (Raadhuisplein 1). Aanvang van de bijeenkomst is 16.00 uur en we verwachten rond 17.30 uur af te ronden.

Aanmelden

Wij vinden het fijn om vooraf te weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. Laat het ons uiterlijk 17 april per mail weten als u erbij wilt zijn. Graag daarbij het aantal personen vermelden. Deze e-mail kunt u sturen naar: s.brouwers@gembest.nl.
 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu