Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Crisisnoodopvang vluchtelingen in Best is als zeer rustig ervaren

Woensdag 30 maart 2016

In november heeft de gemeente Best in de sporthal Naestenbest 4 dagen crisisnoodopvang geboden aan bijna 200 vluchtelingen. De opvang is goed verlopen en er was een positieve beleving bij degenen die er direct bij betrokken waren.
We wilden graag een vollediger beeld hebben over de ervaringen met de opvang. En hebben daarom de mogelijkheid gegeven om een enquête in te vullen in december 2015.

Resultaten enquête

De resultaten hiervan zijn inmiddels bekend, en deze bevestigen de positieve indruk. 183 personen hebben de enquête ingevuld waarbij gekozen kon worden vanuit welke hoedanigheid dit werd gedaan, bijvoorbeeld als omwonende van de sporthal of als bezoeker van de sporthal. Dit betekent dat we de gegeven antwoorden in verband konden brengen met de mogelijke overlast die is ervaren als omwonende of als sporter.

Overlast

Slechts 4 bewoners gaven aan onrust te hebben ervaren. Hierbij werd genoemd dat kinderen niet konden sporten. Ook bij de vraag naar mogelijke overlast, dat 15 keer werd aangegeven, werd dit als één van de redenen genoemd. Andere redenen van overlast waren een onveilig gevoel en slechte bereikbaarheid van de faciliteiten.

Communicatie

De informatie en communicatie vanuit de gemeente is overwegend als goed beoordeeld. Een enkeling gaf aan dat er niet was ingegaan op de aangeboden hulp, vond de informatievoorziening niet tijdig genoeg of had moeite met het voldongen feit van de opvang. De weinige negatieve reacties die zijn ontvangen, zijn te plaatsen en ook begrijpelijk.

We bedanken iedereen voor hun bijdrage aan deze enquête. De opgedane ervaringen en de leerpunten uit de enquête zijn zeer waardevol voor ons in onverwachte situaties waarbij opvang aan de orde is. We kijken met een goed gevoel terug op een overwegend positief ervaren periode. Dit was overigens zeker ook te danken aan de grote betrokkenheid en inzet van individuen en maatschappelijke organisaties in Best. 

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze enquête? Dan kunt u deze stellen aan mevrouw B. Wisselink via telefoonnummer 14 0499 of door een e-mail te sturen aan b.wisselink@gembest.nl.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu