Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied

Dinsdag 15 maart 2016

Voor het gebied rondom het NS-station van de gemeente Best geldt, buiten de openbare rijwielstalling, een parkeerverbod voor rijwielen (brom-/, snor-/ en fietsen). Dit staat ook met borden rondom het stationsgebied aangegeven. In de openbare rijwielstaling van het station kunnen rijwielen 21 dagen onafgebroken en gratis gestald worden. Deze termijn wordt gehanteerd om diefstal, vernielingen en overlast door fout geparkeerde fietsen in het stationsgebied te voorkomen.

Door toezichthouders is geconstateerd dat rijwielen langer dan de toegestane termijn gestald worden in de rijwielstalling of geparkeerd worden rondom het NS-station van Best. Hiermee wordt de betrokken bepaling uit de Algemene plaatselijke verordening (Apv) overtreden. Om in de rijwielstalling voldoende capaciteit te behouden en om in het stationsgebied een rommelig straatbeeld, gevoel van onveiligheid en overlast te voorkomen, worden handhavingsacties uitgevoerd.

Actie: Label bij overtreding (22 tot 25 maart)

Rijwielen in de openbare rijwielstalling

Rijwielen die langer dan de toegestane termijn gestald staan in de openbare rijwielstalling van het station krijgen van 22 tot 25 maart een label. Binnen een termijn van 21 dagen kan de eigenaar of gebruiker van het rijwiel de overtreding herstellen voordat deze door de gemeente wordt verwijderd.

Rijwielen rondom het NS station

Dit geldt ook voor rijwielen die ‘onbeheerd’ geparkeerd staan rondom het NS station van Best. Deze rijwielen krijgen van 22 tot 25 maart een waarschuwingslabel. Op 28 maart worden onbeheerde rijwielen voorzien van een 'Voornemen last onder bestuursdwang'. De doelstelling is om de eigenaren te waarschuwen en het naleefgedrag te verhogen.

Vervolgens wordt op 29 maart de 'Definitieve last onder bestuursdwang' bevestigd aan de aangetroffen rijwielen. De eigenaar/gebruiker krijgt een hersteltermijn van 2 uur. Binnen deze  termijn van 2 uur kan de eigenaar/gebruiker van het rijwiel de overtreding beëindigen waardoor het rijwiel niet door de gemeente verwijderd wordt. Verwijdering vindt plaats op basis van het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet en hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Meer informatie

Onder het kopje Handhavingsacties/Fietsen leest u meer informatie over deze handhavingsactie. Hier vindt u ook een overzicht van de data waarop deze handhavingsacties in het stationsgebied plaatsvinden. Daarnaast kunt u lezen wat u moet doen als uw rijwiel weg is en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu