Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Ontwerp verkeersbesluit Hoofdstraat

Vrijdag 5 februari 2016

Het volgende ontwerp verkeersbesluit is door de gemeente Best gepubliceerd:

Het voornemen tot het instellen van een verbod voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer voor:

  • de Hoofdstraat tussen de Nazarethstraat en de Oranjestraat;
  • het Raadhuisplein voor zover gelegen aan de voorzijde van het gemeentehuis;
  • de St. Odulphusstraat.

Inzage en zienswijze

Het ontwerp verkeersbesluit is op 5 februari 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt deze inzien via www.zoek.officielebekendmakingen.nl. U kunt binnen zes weken tegen dit ontwerp besluit zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu