Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Onderzoek Hoofdstraat

Dinsdag 26 januari 2016

Bedankt voor uw respons! Afgelopen weken is er een draagvlakonderzoek en peiling voor de Hoofdstraat gehouden. Wat vindt u van de nieuwe inrichting? Cruciale vraag was of de Hoofdstraat open moet blijven, afgesloten moet worden of eenrichtingsverkeer moet worden ingesteld. Uit alle reacties leiden wij af dat de roep om een besluit te ondernemen groot is. College en gemeenteraad hebben daarom besloten dit onderwerp versneld te agenderen op de raadsagenda.

Raadsagenda Hoodstraat
Data                                                                 Raadsprocedure Verkeersbesluitprocedure
2 februari College vergadert over raadsvoorstel en ontwerp verkeersbesluit  
3 februari Aanleveren raadsvoorstel bij griffie  
5 februari  

Verplichte publicatie ontwerp verkeersbesluit in Staatscourant; vanaf dan 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn zienswijzen indienen.
Op 9 februari staat in Best Informatief aangegeven dat het ontwerp verkeersbesluit ter inzage ligt.

15 februari

van 21.15 - 22.30 uur                               

Behandeling raadsvoorstel in Raadsessie*  

29 februari

Aanvang 19.30 uur

Raadsvergadering*  
18 maart   Einde ter inzagetermijn ontwerp verkeersbesluit

Na einde ter inzagetermijn zijn er twee mogelijkheden:

Data                                                             Raadsprocedure                          Verkeersbesluitprocedure

A.
In de week van 21 maart

  Geen zienswijze(n) ontvangen: publicatie definitief verkeersbesluit en uitvoering van het verkeersbesluit.

B.
Termijn niet op voorhand aan te geven

  Zienswijze(n) ontvangen: collegebehandeling is noodzakelijk. De termijn is afhankelijk van aantal en inhoud van zienswijzen.

* Een raadsessie en raadsvergadering zijn openbaar. Inspreken kan indien vooraf bij de girffie aangegeven.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu