Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Nieuwe regeling inkomensondersteuning voor kinderen van minima

Maandag 18 januari 2016

Tot 1 januari 2016 was het voor mensen met een laag inkomen mogelijk om bij de gemeente inkomensondersteuning aan te vragen voor activiteiten van hun kinderen. Door nieuwe wetgeving mag de gemeente deze vorm van ondersteuning niet meer aanbieden. De gemeente vindt het echter belangrijk dat ieder kind in Best zich sociaal kan ontwikkelen. Onafhankelijk van het inkomen dat de ouders te besteden hebben. Sport, cultuur en scholing is voor kinderen belangrijk. Daarom is er gekeken naar andere mogelijkheden van ondersteuning. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de Stichting Leergeld Best e.o. Via deze organisatie kunnen ouders met een laag inkomen een vergoeding aanvragen voor de activiteiten van hun kinderen. Denk daarbij aan het schoolreisje of schoolkamp, de aanschaf van een schooltas, gymkleding, schriften, pennen en potloden.
Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?

  • Uw kind woont in Best en is tussen de 0 en 18 jaar oud.
  • U heeft een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.
  • Er dreigt sociaal isolement voor het kind.

Vanaf 19 jaar kan uw kind een beroep doen op een bijdrage voor volwassenen. Hiervoor kunt u terecht bij de gemeente. Kijk voor meer informatie over de bijdrage voor volwassenen op www.gemeentebest.nl/regeling-meedoen.    

Welke bijdrage ontvangt u?

Stichting Leergeld beoordeelt alle aanvragen zelfstandig en zorgt voor betaling van bijvoorbeeld een lidmaatschap of de aankoop van een fiets of andere zaken. U ontvangt zelf geen geld.
Tegen een besluit van Leergeld kunt u geen bezwaar indienen. Oók niet bij de gemeente.

Hoe kunt u een vergoeding aanvragen?

Op de website van Stichting Leergeld Best e.o. vindt u een  aanvraagformulier. Stichting Leergeld Best e.o. neemt daarna contact met u op.

Meer weten?

Kijk voor informatie over bovenstaande regeling op www.leergeld.nl/Best.  
Er zijn meer speciale regelingen om mensen met een minimum inkomen financieel te ondersteunen. Binnenkort ontvangen alle huishoudens in Best de folder ‘Uitkomen met Inkomen’, waarin alle regelingen staan toegelicht. Het zijn de regelingen van de gemeente Best, maar ook landelijke regelingen.


 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu