Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Afvalproef in De Leeuwerik

Maandag 11 januari 2016

Op 20 januari start een afvalproef in de wijk De Leeuwerik. Samen met wijkbewoners wordt een nieuwe manier van afval scheiden en inzamelen beproefd. Het doel hiervan is om minder restafval en meer hergebruik te realiseren, lagere kosten en meer gemak. De proef wordt na een half jaar geëvalueerd.

Anders afval scheiden

Vanaf 20 januari wordt in De Leeuwerik bij de laagbouwwoningen op een andere manier afval ingezameld:
• etensresten worden elke week apart opgehaald;
• de groene kliko is alleen nog voor tuinafval;
• de wijkbewoners mogen ook drankkartons en blik bij de plastic verpakkingen doen;
• luiers en incontinentiemateriaal worden iedere week opgehaald;
• wat er dan nog overblijft is het restafval en dat wordt in een restafvalzak ingezameld. Met goede afvalscheiding blijft er veel minder restafval over.
Deze week ontvangen de laagbouw-huishoudens in De Leeuwerik een uitgebreid informatiepakket over de afvalproef.

De afvalproef wordt alleen in De Leeuwerik uitgevoerd. Voor de laagbouwwoningen start deze dus op 20 januari, voor de hoogbouwlocaties is dat ongeveer een maand later. Voor de bewoners van andere wijken in Best verandert de afvalinzameling niet.

Twee varianten

Tijdens de afvalproef worden bij de laagbouwwoningen twee varianten van anders afval inzamelen beproefd. In de ene helft van De Leeuwerik krijgen de huishoudens een kliko voor oud papier en karton en worden Plastic, Metalen en Drankkartons (PMD) in een zak ingezameld. De andere helft van de Leeuwerik krijgt een kliko voor PMD en bij deze groep wordt oud papier en karton als vanouds (gebundeld of in dozen) ingezameld. Beide manieren worden in andere gemeenten al uitgevoerd met goede resultaten. Maar de ene gemeente is de andere niet. Daarom beproeven we in De Leeuwerik twee varianten, zodat we kunnen kijken welke manier van afval scheiden het best aansluit bij de wensen van ónze inwoners.

Klankbordgroep

Voor de afvalproef is er een klankbordgroep samengesteld van wijkbewoners. Deze klankbordgroep presenteert aan het einde van de proef hun bevindingen aan de gemeenteraad. Daarna neemt de raad een besluit over de wijze van afvalinzameling voor heel Best.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de afvalproef? Kijk op: www.gemeentebest.nl/afvalproef.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu