Nieuwbouwproject Dijkstraten

De nieuwe woonwijk Dijkstraten ligt in het gebied tussen de Parallelweg (spoor), de Oirschotseweg en de Ringweg. In totaal komen hier ongeveer 670 woningen, verdeeld over 5 fasen en een Integraal Kindcentrum.

Logo Dijkstraten

Voor iedereen die geïnteresseerd is in een woning in Dijkstraten, is er een passend aanbod. U kunt kiezen uit starterswoningen, sociale huurwoningen, middelduur huur en vrije-sector-huurappartementen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande en geschakelde woningen. De prijzen variëren van € 200.000,00 tot € 500.000,00. Door de diverse materialen waarmee de huizen gebouwd worden, ontstaat er een gevarieerde wijk. Daarnaast ligt Dijkstraten dicht bij het centrum van Best en het NS-station. De ligging ten opzichte van de A2 en de A58 en openbaar vervoer is erg goed.

Impressie nieuwbouwproject Dijkstraten

Fase 1 en 2

De woningen in fase 1 en 2 zijn bijna allemaal gerealiseerd. In fase 1 is alleen nog een 1 appartementencomplex in ontwikkeling. Het openbaar gebied is aangelegd.

Fase 3

In deze fase komt nog 1 appartementencomplex en 2 woningen. MGM is druk bezig met de ontwerpen. MGM onderzoekt of het appartementencomplex in de goedkope koop kan worden ontwikkeld.
Ook is het openbaar gebied grotendeels aangelegd.

Fase 4

In fase 4 zijn alle woningen opgeleverd. Ook is een groot gedeelte van het openbaar gebied aangelegd.

Fase 5

In het laatste kwartaal van 2021 starten 3 partijen met de bouw van de woningen in deze laatste fase in Dijkstraten. Inmiddels zijn alle woningen verkocht. 
In deze fase worden ook door Woonstichting ‘thuis opnieuw sociale huurwoningen gerealiseerd. Hiervoor dient u te zijner tijd contact op te nemen met Woonstichting ‘thuis.

Woonrijp maken Dijkstraten fase 4b en 5

Beplantingsplannen

Het beplantingsplan (PDF, 1.0 MB) en een overzicht van bomen (PDF, 3.7 MB) en planten kunt u hier raadplegen. 

Groenplannen

Hieronder vindt u de groenplannen voor wat betreft fase 4b en fase 5 van de uitbreidingswijk Dijkstraten:

IKC Platijn

Kindcentrum Platijn is gereed en geopend. In dit kindcentrum zit een basisschool met kinderopvang. De betrokken partners bij de ontwikkeling van IKC Platijn zijn Stichting Best Onderwijs en Korein. 

Impressie IKC Platijn

Meer informatie

Speeltuinen in Dijkstraten

In de eerste helft van 2022 zijn bewoners van Dijkstraten uitgenodigd voor 2 bewonersbijeenkomsten over aanpassingen aan het groen en de speelvoorzieningen in Dijkstraten. De aanleiding hiervoor zijn klachten van geluidsoverlast.

Na de 2e bijeenkomst hebben wijkbewoners zich aangemeld voor een werkgroep. In de werkgroep vonden in de 2e helft van 2022 t/m februari 2023 4 bijeenkomsten participatie plaats over het aanpassen van het groen plan en de speelvoorzieningen. Uiteindelijk is het niet helemaal gelukt om in de werkgroep alle belangen op 1 lijn te krijgen. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over de inrichting, waarbij het college de verschillende belangen tegen elkaar heeft afgewogen. Hieronder leest u de verslagen van de bewonersbijeenkomsten en de uitkomst van de werkgroep.

Interesse in een woning?

Wilt u meer informatie over een koopwoning in Dijkstraten? Dan kunt u contact opnemen met:

Wilt u meer informatie over een sociale huurwoning? Dan kunt u contact opnemen met