De Boomgaard

Locatie De Boomgaard ligt binnen het bestaand stedelijk gebied van Best, omsloten door de wegen Oranjestraat, de Zomereik en de Oude Rijksweg. Ontwikkelaar Mastade heeft de percelen rondom het voormalige ABAB-kantoor aan de Bosseweg 45 aangekocht en wil hier graag woningbouw realiseren.

Voor deze gebiedsontwikkeling heeft de raad op 3 april 2023 de Nota van Uitgangspunten (PDF, 18.2 MB) vastgesteld. Meer hierover leest u op PleinBest.nl. Met deze kaders als uitgangspunt gaat ontwikkelaar Mastade aan de slag om de stedenbouwkundige visie uit te werken.

Regelmatig organiseert Mastade bijeenkomsten voor belangstellenden. Zij zorgen voor de bekendmaking hiervan. Wilt u meer weten over het project? Bekijk alle informatie op de website van Mastade.

Tijdlijn project

  • Initiatief

  • Kaders en ambitie

  • Stedenbouwkundige visie

  • Ruimtelijke procedure

  • Plan uitwerking

  • Omgevingsvergunning

  • Bouw