Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Nieuwbouwproject Aarle

De voorbereidingsfase voor het ontwikkelen van de nieuwbouwwijk Aarle is momenteel in volle gang. Deze nieuwe wijk ligt aan de noordwestzijde van Best. De globale grenzen van het gebied zijn de Ringweg, Sint Antoniusweg, Kapelweg, Aarleseweg, Mosselaarweg en Broekstraat.

Logo AarleHet doel is om in Aarle een ontspannen, groene woonomgeving te creëren. In juli 2015 is het concept-stedenbouwkundig plan gepresenteerd. Dit plan is gebaseerd op de huidige kwaliteiten van het gebied (‘rijk wonen’). Het wordt een locatie waarin bewoners niet alleen een groene beleving hebben bij het thuis komen, maar ook bij het thuis zijn. Hierbij kunnen ze elke dag kiezen voor de rust van het buitengebied (‘Het Groene Woud’), het ontmoeten van ‘buren’ in de ruim ingerichte buitenruimte of de dynamiek van de stedelijke voorzieningen.

Bekijk de film om de nieuwe woonwijk Aarle te 'beleven'.

Uitkomsten archeologisch onderzoek

In Aarle is een groot archeologisch onderzoek uitgevoerd. In de periode 2009 tot en met 2012 is in totaal maar liefst 60 hectare landbouwgrond onderzocht. Het rapport bestaat uit 3 delen, deze zijn te downloaden via de website van Archol (rapport 280).

Meer informatie

  • In Aarle komen verschillende woningtypen
  • Start bouw woningen: naar verwachting start de bouw van de eerste woningen in 2018/2019
  • Het voorontwerp bestemmingsplan lag in 2016 ter inzage

Documenten

Sluit het menu