Naastenbest

In Naastenbest zijn bewoners in 2008 begonnen met een opknapbeurt van hun wijk. Uit een aantal bewonersbijeenkomsten kwamen verbeterpunten naar voren, waarmee aan de slag is gegaan.

Wijkverbetering

  • groen
  • spelen
  • inrichting en onderhoud van wegen
  • de aanwezige accommodaties in de wijk
  • veiligheid

Werkgroep 'Onze buurt'

‘Onze buurt’ is een werkgroep van bewoners en professionals die zich inzet om de eigen kracht van bewoners te versterken. De werkgroep bestaat uit buurtbewoners, een opbouwwerker van Welzijn Best-Oirschot, de directeur van de Wilhelminaschool en de Coördinator Integrale wijkontwikkeling van de gemeente Best. Gezamenlijk zetten zij zich in voor gezinnen die hulp kunnen gebruiken. In de directe omgeving gaat de werkgroep op zoek naar mensen die zo’n gezin met kleine dingen kunnen ondersteunen.

Inschakelen van ‘Onze buurt’

Kent u iemand die volgens u behoefte heeft aan meer dagelijkse hulp of contacten in de buurt? En weet u niet hoe u dit aan moet pakken? Schakel dan de hulp in van Onze buurt. Het gaat om kleinere zaken, zoals een keer de kinderen opvangen, boodschappen doen of praten over de opvoeding. U kunt de werkgroep bereiken via onzebuurtbest@gmail.com.

Het werkgebied van de werkgroep bestaat voorlopig uit een paar straten Naastenbest, namelijk Strombolistraat, Kijkduinstraat, Syracusestraat, Schooneveldstraat, Jan van Speycklaan, Michiel de Ruijterstraat, Filips van Almondestraat, Jan van Galenstraat, Van Kinsbergenstraat, De Winterstraat en Trompstraat (huisnummers 1 tot en met 24).

Waarom deze werkgroep?

De sociale omgeving heeft een grote invloed op het opgroeien van kinderen. Natuurlijk zijn ouders de eerst verantwoordelijken voor het opvoeden van het kind en het behartigen van diens belangen, maar zij kunnen niet individueel verantwoordelijk gehouden worden voor de kwaliteit van de leefomgeving van jeugdigen. Voor dit laatste zijn wij met zijn allen, de gemeenschap, verantwoordelijk. Gezamenlijk zorgen we voor het creëren van een veilige en leerzame opvoed- en opgroeiomgeving voor de jeugd. Het is daarom belangrijk om de gemeenschap rond kinderen en gezinnen te versterken.

Buurtbudget

Iedere wijk heeft een buurtbudget om de leefbaarheid te verbeteren. Buurtbewoners kunnen daarmee zelf kleinschalige ideeën uitvoeren die ze samen bedenken en ontwikkelen. Ook voor de wijk Naastenbest is buurtbudget beschikbaar. Meer informatie over het buurtbudget kunt u vinden op de pagina Wijken in Best.

Sluit het menu