Meer goederentreinen door Best

De gemeenten aan het spoor in de provincie Noord-Brabant, de zogenoemde Brabantroute, krijgen de komende tijd te maken met extra goederentreinen. Dit heeft te maken met werkzaamheden aan het Duitse spoor. Het gaat om zeer omvangrijke werkzaamheden die 7 jaar gaan duren (tot en met 2022).

Brabantroute belangrijke omleidingsroute

Net als de afgelopen 2 jaar komen er in 2017 meerdere perioden met werkzaamheden voor. Dit betekent dat er dan minder treinen gebruik kunnen maken van de Betuweroute en dat goederentreinen via alternatieve routes naar Duitsland worden geleid. De Brabantroute is een belangrijke omleidingsroute.

Dit betekent dus ook extra goederentreinen door Best. Het aantal treinen door Best stijgt van 40 tot 50 naar maximaal 70 tot 75 per dag in de weken dat er over de Betuweroute minder treinen rijden in verband met de werkzaamheden in Duitsland.

Planning werkzaamheden 3e spoor 2017

Mogelijk overlast omwonenden

Best heeft een traject dat gedeeltelijk ondergronds ligt en hierdoor minder overlast kent dan de andere gemeenten aan de Brabantroute. Dit neemt niet weg dat meer goederentreinen een toename van geluid en trillingen betekenen. De proefperiode in 2015 heeft echter vanuit Best niet geleid tot klachten bij ProRail. Prorail stimuleert vervoerders om zo veel mogelijk stille treinen te gebruiken. Ook zorgen ze ervoor dat nergens de wettelijke normen voor geluid worden overschreden.

Wij volgen de ontwikkelingen en consequenties voor Best uiteraard op de voet en hebben de procedure voor het geluidsscherm in Dijkstraten al in gang gezet. Daarnaast steunen wij initiatieven van andere gemeenten aan de Brabantroute om de overlast te beperken en de veiligheid te optimaliseren.

In principe geen toename vervoer gevaarlijke stoffen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en ProRail zorgen ervoor dat het extra treinverkeer binnen de wettelijke normen gebeurt. Treinen met gevaarlijke stoffen blijven indien mogelijk zoveel mogelijk gebruik maken van de Betuweroute.

Aanleg Duits spoor ook Brabants belang

De Betuweroute is de treinverbinding tussen de Rotterdamse haven en het Ruhrgebied in Duitsland. Het vervoer van goederen over de Betuweroute is de afgelopen jaren gegroeid. Naar verwachting zet deze groei de komende jaren door. De Betuweroute zelf is hier goed op voorbereid, maar de aansluiting op het spoor in Duitsland is dat nog niet. Daarom wordt er de komende jaren in Duitsland gewerkt aan de aanleg van een extra, 3e spoor.

De verbetering van de Betuweroute is voor onze regio een belangrijke en positieve ontwikkeling. Het komt ten goede aan de economie en de bereikbaarheid van Nederland als distributieland. Ook de Brabantse economie en de logistiek hebben belang bij de aanleg van het 3e spoor.

Meer informatie

Op de websites www.rijksoverheid.nl/derdespoorduitsland en www.prorail.nl/derdespoorduitsland vindt u uitgebreidere informatie over het Project Derde spoor.

Vragen en/of klachten

Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met ProRail Publiekscontacten via 0800 - 776 72 45 (gratis). Elke werkdag bereikbaar tussen 8.00 en 18.30 uur.

Sluit het menu