Liveblog Crisisnoodopvang vluchtelingen

Via deze liveblog houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de crisisnoodopvang in sporthal Naestenbest.

Donderdag 12 november 12.00 uur

Vertrek vluchtelingen

Gisteravond ontvingen we bericht van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) dat de vluchtelingen vandaag uit Best vertrekken. Inmiddels is duidelijk dat dat in de middag is, maar we weten nog niet hoe laat de bussen bij de sporthal voorrijden. Ook is de bestemming nog niet bekend.

Bezoek uit Zeevang

De burgemeester van de gemeente Zeevang heeft gisteravond samen met burgemeester Anton van Aert een bezoek gebracht aan de sporthal. Een deel van de vluchtelingen is voor aankomst in Best opgevangen in een sporthal in die gemeente. De betreffende groep was erg enthousiast en het bezoek werd zeer gewaardeerd.

Hulp

Voor het schoonmaken van de sporthal kunnen we waarschijnlijk nog hulp gebruiken. Daarbij gaat het om schoonmaakwerkzaamheden vanaf 18.00 uur vanavond. Bent u in de gelegenheid en wilt u helpen? Aanmelden kan via info@gemeentebest.nl onder vermelding van ‘schoonmaken sporthal’ of telefonisch: 14 0499 (een kengetal is niet nodig).

Acties

Door een aantal Bestse kinderen zijn de afgelopen dagen leuke acties opgezet om iets te doen voor de kinderen uit de opvanglocatie. Eén van de kinderen had geld ingezameld en daarvan een lekkere traktatie gekocht. Deze traktatie heeft hij vervolgens bij de sporthal afgegeven.

De geloofsgemeenschap Antonius in Beweging heeft zich ingezet voor het wassen van de kleding van de vluchtelingen. Hun verhaal:

Vele handen…. maken veel was schoon.
Toen we hoorden dat er vluchtelingen naar Best kwamen vroegen wij ons af of we iets voor hen konden betekenen. In samenspraak met de gemeente kwamen we op het verzorgen van de was. Na een belrondje onder de vrijwilligers van Antonius in Beweging, was al snel duidelijk dat we veel medewerking kregen. Ook kregen we spontaan aanmeldingen van familieleden en buurvrouwen van vrijwilligers die wel een was wilden draaien. De mensen zeiden: “Fijn dat ik nu daadwerkelijk iets kan doen voor de vluchtelingen.”

De inhoud van de waszak was steeds een verrassing. Het bleek niet altijd alleen maar ‘rozengeur’ te zijn. Als blijk van betrokkenheid volgde bij de schone was soms een attentie, zoals een kaartje, chocolade letters, geborduurde dameszakdoekjes of speculaas.

Met ruim 30 vrijwilligers hebben we maar liefst 54 zakken was verwerkt. Dat wil zeggen ruim 80 was- en droogbeurten.

Sluit het menu