Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Zaken 2016

De Adviesraad Sociale Voorziening (ASV) heeft in samenwerking met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Best het recht om jaarlijks een klanttevredenheidonderzoek uit te (laten) voeren onder de cliënten.

Het rapport heeft betrekking op een kwantitatief onderzoek naar de tevredenheid van cliënten van de afdeling Sociale Zaken. Het onderzoek is uitgevoerd in juni en juli 2016.

Sluit het menu