Iemand anders voor u laten stemmen bij de verkiezing

Kunt u niet zelf stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing of referendum op 21 maart 2018? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen via een machtiging.

Voorwaarden machtiging

Wilt u iemand voor u laten stemmen? Dan gelden de volgende voorwaarden:

  • Voor de gemeenteraad moet de gemachtigde als kiezer in Best zijn geregistreerd. Voor het referendum moet de gemachtigde als kiezer zijn geregistreerd. Dit mag ook in een andere gemeente zijn. Is de gemachtigde niet woonachtig in Best, dan kan hij/ zij niet voor u voor de gemeenteraad van Best stemmen.
  • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem. Dit kan niet apart.
  • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Soorten machtiging

Er zijn 2 verschillende soorten machtigingen:

Een onderhandse volmacht

Als u niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen via de onderhandse volmacht achterop uw stempas. U geeft deze aan een kiezer die in dezelfde gemeente stemt. U regelt een onderhandse volmacht als volgt:

  • Vul op de achterkant van uw stempas (bij volmachtbewijs) de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen. Zet uw handtekening.
  • Laat de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) ook de achterkant van uw stempas ondertekenen. Hiermee zet u uw stempas om in een volmacht
  • Geef uw volledig ingevulde en ondertekende stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs, dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn, mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een tablet of smartphone. De foto en de handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn.

Een schriftelijke volmacht

U kunt ook schriftelijk een volmacht aanvragen. Deze vraagt u aan als u iemand wilt machtigen nog voordat u uw stempas krijgt of een kiezer wilt machtigen die niet in de gemeente Best woont. Deze wordt dan naar het adres gestuurd van degene die u machtigt om voor u uw stem uit te brengen. U vraag een schriftelijke volmacht aan met onderstaande formulieren:

Stuur het formulier met een kopie van uw legitimatiebewijs per post naar Gemeente Best, Postbus 50, 5680 AB Best, of per e-mail terug naar info@gemeentebest.nl. Het formulier moet vóór vrijdag 16 maart 2018 17.00 uur bij de afdeling Gemeentewinkel/Publiekszaken-Verkiezingen zijn. Na dit tijdstip kan de afdeling Gemeentewinkel/Publiekszaken- Verkiezingen geen volmachten meer naar u opsturen.

Goed om te weten over een schriftelijke volmacht

  • Als u een schriftelijke volmacht aanvraagt, is het niet nodig om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven op de verkiezingsdag.
  • De schriftelijke volmacht kunt u aanvragen voordat u uw stempas heeft ontvangen.
  • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als iemand een andere persoon machtigt, kan hij vervolgens zelf niet meer stemmen.
Sluit het menu