Huurovereenkomst opzeggen

Huurt u een pand van de gemeente en wilt u de huur opzeggen? Op deze pagina leest u hoe de procedure van huuropzegging verloopt. Daarnaast treft u een lijst aan met aandachtspunten voor de oplevering van het gehuurde.

De huur opzeggen

Wilt u de huur opzeggen? Geef dit dan schriftelijk aan ons door via het formulier opzeggen huurovereenkomst (PDF, 37.8 kB). Er is een opzegtermijn van minimaal 1 maand, gerekend vanaf de dag waarop wij het opzeggingsformulier hebben ontvangen. U kunt iedere dag van de maand opzeggen. Als de huurbeëindigingsdatum valt in het weekend, dan is de maandag na het weekend de huurbeëindigingsdatum. Tot en met die datum bent u in elk geval huur verschuldigd.

Schriftelijke bevestiging

Als wij uw opzegging hebben ontvangen, sturen wij u een schriftelijke bevestiging. In deze bevestiging wordt de exacte einddatum van uw huurovereenkomst vermeld. In de bevestiging staat ook het telefoonnummer van de vastgoedbeheerder waarmee u een afspraak moet maken voor de voor- en eindinspectie.

Voorinspectie

Als huurder heeft u de plicht om het gehuurde en alles wat daarbij hoort in goede staat achter te laten. De vastgoedbeheerder spreekt bij de voorinspectie met u af hoe u het gehuurde moet opleveren en maakt hiervan een rapport. Eventuele gebreken, verbouwingen en aanpassingen aan het gehuurde die onder uw verantwoordelijkheid vallen, worden in dit rapport vermeld. Hiermee is dan vastgelegd welke zaken u moet herstellen. Bij de voorinspectie wordt meteen een afspraak gemaakt voor de eindinspectie.

Eindinspectie en oplevering

Bij de eindinspectie controleert de beheerder of alle reparaties en veranderingen die aangegeven zijn in het rapport, zijn uitgevoerd. Eventuele gebreken, veranderingen of aanpassingen die pas zichtbaar worden in de lege woning worden gecontroleerd en moeten ook voldoen aan de eisen van de verhuurder. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Aanpassingen aan gehuurd pand.

Is het gehuurde bij de eindinspectie niet in orde? Dan krijgt u de mogelijkheid om binnen een bepaalde tijd (maximaal 3 dagen) het gehuurde alsnog goed op te leveren. Dat betekent wel dat u voor die periode de huur moet blijven betalen. Als vervolgens blijkt dat reparaties en veranderingen niet of onvoldoende zijn uitgevoerd, voeren wij deze werkzaamheden uit op uw kosten.

Aandachtspunten opleveren gehuurde

Wilt u alvast een idee krijgen waar we bij de inspectie op letten? Lees dan het overzicht met aandachtspunten voor het opleveren van het gehuurde (PDF, 38.9 kB). Let op: Deze lijst is geen uitputtende opsomming. De beheerder kan een gebrek constateren dat u niet terugvindt in dit overzicht. Dan gaat het om specifieke zaken die niet algemeen voorkomen, maar die toch ook in goede staat moeten worden achtergelaten.

Meterstanden

Als de oplevering voldoet aan de eisen van de beheerder/verhuurder neemt de beheerder alle sleutels in ontvangst en worden de meterstanden genoteerd. U dient deze standen zelf door te geven aan uw leveranciers van gas, water en elektriciteit.

Overname van goederen en aanpassingen

Is de nieuwe huurder tijdig bekend? Dan kunt u met deze nieuwe huurder afspraken maken over eventuele overnames. Deze afspraken legt u vast op het overnameformulier (PDF, 38.8 kB). Het door u en de nieuwe huurder ondertekende formulier laat u bij de voorinspectie zien aan de beheerder. Zo weet de beheerder welke afspraken er zijn gemaakt. Tijdens deze voorinspectie hoort u van de beheerder of wij bezwaar hebben tegen de zaken die u wilt overdragen aan de nieuwe huurder. De gemeente staat er als verhuurder verder echter geheel buiten en bemiddelt verder niet bij problemen rond de afwikkeling van de overname. Het onderhoud van de zelf aangebrachte voorzieningen is voor rekening van de huurder.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen via vastgoedbeheer@gembest.nl of telefonisch via 14 0499.

Sluit het menu