Huisvesting statushouders

Op deze pagina vindt u alle informatie over de huisvesting van statushouders in de gemeente Best.
 

Wat is een statushouder?

Een statushouder is iemand die een verblijfsvergunning heeft gekregen en dus in Nederland mag blijven. Hier wordt ook wel de term vergunninghouder gebruikt. Statushouders zijn inwoners van Nederland en hebben dezelfde rechten en plichten als elke andere inwoner van Nederland.

Moet de gemeente Best statushouders huisvesten?

Iedere gemeente in Nederland moet statushouders huisvesten, dit wordt een taakstelling genoemd. Ook de gemeente Best moet en wil statushouders een woning bieden. Voor de gemeente Best bedraagt deze taakstelling voor het jaar 2017 in totaal 66 personen.

Hoe regelt de gemeente Best de huisvesting?

De gemeente heeft zelf geen woningen in bezit om statushouders te huisvesten. De uitvoering van de daadwerkelijke huisvesting van statushouders is daarom bij de woningcorporaties neergelegd. Zij stellen hiervoor reguliere woningen beschikbaar. Vanwege de grote toestroom van vluchtelingen in 2015 en 2016 is de noodzaak tot het huisvesten van diegene die een verblijfsstatus hebben groot. Dat zorgt ervoor dat ook alternatieve woonvormen tot de mogelijkheden behoren.

Werkt de gemeente hierin samen met andere gemeenten en partners?

De gemeente werkt in regionaal verband samen met andere gemeenten, woningcorporaties en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Voor meer informatie over deze samenwerking kunt u kijken in het Actieplan Statushouders 2016-2017 (PDF, 529.9 kB). Ook kunt u het persbericht (PDF, 71.7 kB) lezen dat daarover aan de lokale en regionale media is verstuurd.

Wat zijn de belangrijkste afspraken uit het Actieplan Statushouders 2016-2017?

Onder andere wordt de woningvoorraad uitgebreid, om verdringing op de woningmarkt te voorkomen. Die woningen worden voor een groot deel gerealiseerd voor een mix van doelgroepen. Dat betekent dat deze maatregel niet alleen een positief effect heeft voor statushouders, maar voor alle woningzoekenden in de regio. Ook maken de partners afspraken over een goede eerste begeleiding van de statushouders. Daarnaast komen er betere matches tussen de woningzoekende statushouders en hun beoogde woonplaats.

Hoe communiceert de gemeente hierover?

In het geval van reguliere huisvesting van statushouders is er geen extra communicatie. Verhuizing en nieuwe bewoning zijn immers aan de orde van de dag. In alle wijken van de gemeente zijn en worden statushouders gehuisvest. Bij grootschaligere huisvesting communiceert de gemeente (eventueel samen met andere betrokken partijen) wel extra. Dit is in eerste instantie altijd met direct omwonenden.
 

Sluit het menu