Herinrichting Oirschotseweg en gedeelte Hoofdstraat

Het voorlopig ontwerp van de herinrichting van de Oirschotseweg en een gedeelte van de Hoofdstraat is klaar. We geven u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het ontwerp, neem dan contact met ons op. Wij horen het natuurlijk ook graag als u het eens bent met het ontwerp. U kunt met ons contact opnemen tot en met 29 november door een mail te sturen naar: m.stabel@gembest.nl.

Het voorlopig ontwerp in het kort

Het ontwerp bestaat uit één overzichtstekening van de Hoofdstraat en de Oirschotseweg. Daarnaast is het traject opgeknipt in drie delen, namelijk:

 1. Oirschotseweg vanaf de Rotonde Ringweg tot en met de Prins Bernhardlaan
 2. Oirschotseweg vanaf de Prins Bernhardlaan tot en met het spoor
 3. Hoofdstraat vanaf het Spoor tot aan Slagerij Beerens

Hieronder staat per deel beschreven wat de wijzigingen zijn en waarom we die keuze hebben gemaakt.

Overzichtstekening

De wijzigingen in 3D

Klik hier om de wijzigingen te bekijken in 3D.

1: Oirschotseweg vanaf de Rotonde Ringweg tot en met de Prins Bernhardlaan

 • Dit is een 50km/u weg en dat blijft het ook. Het is namelijk een belangrijke route voor de hulpdiensten, bussen en heeft een ontsluitingsfunctie vanuit het centrum en de wijk Naastenbest.
 • De huidige klinkerweg wordt versmald van 9,10m naar 8,40m breed en krijgt een stiller wegdek dan een standaard asfaltweg. Dit om de geluidsbelasting naar de huizen te verlagen.
 • Om de veiligheid van de fietsers vergroten wordt op deze 8,4m brede weg aan beide kanten een rode fietsstrook van 2m breed gemaakt.
 • Het parkeren van de auto’s gebeurt op dezelfde hoogte als het voetpad om een rustiger wegbeeld te creëren.
 • De voetpaden worden verbreed naar minimaal 1,5 meter. Dit is voldoende breed om hier met een kinderwagen/rollator veilig overheen te lopen.
 • De berm tussen de Rotonde en de Veldweg wordt verlaagd grasland. Zo kan het water van de weg via de berm in de sloot terechtkomen.
 • Ter plaatse van het kruispunt met de P. van der Goesstraat komt een busvriendelijk plateau. Dit omdat we halverwege dit deel een visuele snelheidsremmer willen aanleggen.
 • De bushalte ter hoogte van het Kruispark blijft bestaan.
 • De lantaarnpalen worden vernieuwd, maar ze blijven er wel hetzelfde uitzien. Aan de hand van een lichtberekening bekijken we of er extra lantaarnpalen geplaatst moeten worden.
 • Ter hoogte van het Kruispark gaan en aantal parkeerplaatsen weg, omdat deze volgens u beperkt werden gebruikt. Hiervoor komt meer groen in de straat terug.
 • Ter hoogte van het Kruispark krijgt het voetpad dezelfde uitstraling als die in het park. Hierdoor wordt de parkbeleving naar de weg toegebracht.
 • Op uw verzoek onderzochten wij of er een rotonde mogelijk was op de kruising met de Prins Bernhardlaan. Onder andere omdat hierdoor de snelheid op de Oirschotseweg verlaagd zou worden. Dit blijkt mogelijk te zijn. Dit staat dan ook in het ontwerp ingetekend. Ook kan er hierdoor een voetpad langs de twee grote bomen aan de noordkant worden gelegd.
 • De Prins Bernhardlaan wordt versmald ter plaatse van de rotonde. Dit wordt vooruitlopend op de reconstructie van de Prins Bernhardlaan gedaan. Hierdoor hoeven we de rotonde niet meer aan te passen. Door deze versmalling kunnen op het parkeerterrein aan de Prins Bernhardlaan vier parkeerplaatsen worden toegevoegd.
 • Oude en/of niet meer gebruikte riolering bij het kruispark wordt verwijderd. Ook wordt de rioolput in de veldweg vervangen door een nieuwe put waardoor gasvorming (en daarmee de stank) minder wordt.

2: Oirschotseweg vanaf de Prins Bernhardlaan tot en met het spoor

 • Deze weg wordt een 30km/u weg. Dit is mogelijk, omdat dit een minder belangrijke aanrijroute is voor de hulpdiensten. Daarnaast is de ontsluitingsfunctie van de wijk Naastenbest richting de Ringweg en niet richting het spoor. Ook past de 30 km/u bij de verblijfsfunctie die op dit gedeelte van de Oirschotseweg ligt, vanwege de aanwezigheid van de winkels en het station.
 • De huidige klinkerweg wordt versmald van 9,10 m naar 6,50m breed en krijgt dezelfde uitstraling als de wegen in het centrum.
 • Er wordt zowel meer parkeren als meer groen toegevoegd.
 • De parkeerplaatsen krijgen dezelfde uitstaling als de parkeerplaatsen in het centrum. De parkeerplaatsen blijven net zoals nu een blauwe zone.
 • De voetpaden worden verbreed naar een tegelpad van minimaal 1,5m breed. Dit is voldoende breed om met een kinderwagen/rollator veilig overheen te lopen.
 • Ter plaatse van de Trekzaag komt een busvriendelijk plateau waarmee we de snelheid ter hoogte van het station remmen en het kruispunt meer onder de aandacht brengen.
 • De Trekzaag wordt verplaatst richting het spoor. De weg komt hiermee tegenover de uitgang van het station te liggen. Hiermee is er voor de auto’s en fietsers beter zicht en kunnen ze veiliger oversteken.
 • De bestaande lantaarnpalen gaan we vervangen. Er komen dezelfde lantaarnpalen als er in het centrum staan.

3: Hoofdstraat vanaf het Spoor tot aan Slagerij Berens

 • Deze weg wordt een 30km/u we, omdat dit het verlengde is van het centrum.
 • De huidige klinkerweg wordt versmald van 9,10m naar 6,00m breed. De hele straat krijgt dezelfde uitstraling als de rest van de Hoofdstraat.
 • Het aantal parkeerplaatsen in dit gedeelte blijft nagenoeg gelijk. De parkeerplaatsen worden wel haaks en het wordt blauwe zone om aan te sluiten bij de inrichting van het centrum. De onveiligheid die sommigen van u ervaren met het achteruitrijden in combinatie met fietsers hebben wij met de verkeerskundigen uitvoerig besproken. Hierbij is aangegeven dat dit ook in de rest van het centrum zonder problemen gebeurt. Uiteraard moet elke automobilist opletten tijdens parkeeracties.
 • Er komt meer groen in dit gedeelte van de Hoofdstraat. Er zijn misschien plannen voor nieuwbouw aan de noordkant van de straat. De verwachting is dat dit geen invloed heeft op het parkeren, omdat zij niet allemaal in de Hoofdstraat zullen parkeren.
 • De voetpaden worden verbreed naar een minimale breedte van 2,1m breed. Zoals overal in het centrum
 • De bestaande lantaarnpalen vervangen we door dezelfde lantaarnpalen als er in het centrum staan.