Handleiding bestemmingsplannen

De gemeente heeft een handleiding gemaakt voor het opstellen van een bestemmingsplan.

De volgende onderwerpen worden hierin toegelicht:

De inhoud van het bestemmingsplan

De toelichting

De handleiding geeft aan welke onderwerpen moeten worden opgenomen in de toelichting en in welke volgorde. Ook komt terug waar u rekening mee moet houden bij het aantonen van de haalbaarheid. Daarnaast bevat de handleiding enkele standaardteksten die terug moeten komen in het bestemmingsplan, bijvoorbeeld over luchtkwaliteit. Wij raden u aan om contact op te nemen met de projectleider van de gemeente om te bepalen welke onderzoeken in de toelichting moeten terugkomen.

De regels

De gemeente kent enkele standaardregels die in vrijwel alle bestemmingsplannen opgenomen moeten worden. Deze kunt u vinden in de handleiding.

De verbeelding

In de handleiding staat hoe u de ondergrond voor de verbeelding kunt downloaden.

Werkafspraken

Deze gaan bijvoorbeeld over de naam voor het plan, het aanleveren van documenten en de planning. Ook wordt ingegaan op de procedures en de rol van communicatie en participatie.

De relatie met andere documenten

Vaak moeten voor ruimtelijke ontwikkelingen ook andere documenten worden opgesteld, zoals een anterieure overeenkomst en een beeldkwaliteitplan. In de handleiding wordt toegelicht wanneer dit het geval is.

De handleiding kan ook gebruikt worden voor een ruimtelijke onderbouwing die bijvoorbeeld nodig is bij het aanvragen van een omgevingsvergunning in afwijking van een bestemmingsplan.