Geluidbelastingkaarten

Bij de Europese Richtlijn Omgevingslawaai gaat het om het in kaart brengen en beheersen van geluid dat wordt veroorzaakt door auto’s, vrachtwagens, bussen, treinen, vliegtuigen en bedrijven. De richtlijn is vooral om woningen en lawaaigevoelige gebouwen, zoals scholen en ziekenhuizen te beschermen tegen geluid. 

Voor 6 gemeenten van de agglomeratie Eindhoven heeft de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant geluidkaarten en tabellen gemaakt.

EU-richtlijn Omgevingslawaai

De EU-richtlijn Omgevingslawaai (2002/49/EG) is van toepassing op omgevingslawaai waaraan mensen worden blootgesteld. De richtlijn richt zich vooral op het vaststellen, beheersen en waar nodig verlagen van geluidsniveaus in de leefomgeving. Voorlopig worden hier alleen weg- en railverkeer, luchtvaart en specifieke industriële activiteiten in betrokken. Om de schadelijke gevolgen van omgevingslawaai te bestrijden, worden volgens de richtlijn de volgende acties uitgevoerd:

  • Deel 1: inventariseren van de blootstelling aan omgevingslawaai door middel van geluidbelastingkaarten en tabellen. Deze kaarten moeten op 30 juni 2017 door het college van burgemeester en wethouders van de verschillende gemeenten zijn vastgesteld en vóór 30 juli 2017 zijn gepubliceerd.
  • Deel 2: vaststellen van actieplannen om omgevingslawaai te voorkomen en/of te beperken. De plannen moeten zich vooral richten op plaatsen waar hoge blootstellingniveaus schadelijke effecten kunnen hebben voor de gezondheid van de mens; ook moeten de actieplannen ervoor zorgen dat een goede geluidskwaliteit gehandhaafd blijft. De actieplannen moeten 18 juli 2018 zijn vastgesteld. Voorafgaand moet de AWB-procedure zijn doorlopen. Op grond van eventuele zienswijzen overwegen zij dan opnieuw het actieplan en passen dit zo nodig aan.

Beheerders van belangrijke infrastructuur en gemeenten binnen agglomeraties stellen iedere 5 jaar een geluidbelastingkaart en een actieplan op. Het actieplan moet een overzicht geven van de uitgevoerde acties tijdens de eerdere tranches en de nog te nemen maatregelen. Meer informatie vindt u op de website van InfoMil.

Geluidbelastingskaarten en tabellen

De Europese Richtlijn Omgevingslawaai is in 2004 verwerkt in de Nederlandse wetgeving. Inmiddels gaat de EU-Richtlijn Omgevingslawaai de derde tranche in. De eerste tranche betrof 2006-2007 en de tweede tranche: 2011-2012. Bij de implementatiezijn zes agglomeraties in Nederland aangewezen. Eén daarvan is de agglomeratie Eindhoven met de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen en Veldhoven. Voorheen de SRE Milieudienst en momenteel de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) geeft voor deze gemeenten uitvoering aan de EU-richtlijn Omgevingslawaai. Van 12 juli tot en met 22 augustus liggen de kaarten en tabellen ter inzage op de gemeentehuizen van de betreffende gemeenten. U kunt de kaarten ook downloaden vanaf de website van ODZOB. Hier vindt u ook de toelichting, kaarten en de tabellen voor de gemeente Best.

Wilt u weten hoe het zit met de gemiddelde geluidbelasting rond uw woning? Dan kunt u de digitale kaart bekijken op de website van iCinity. Hier vindt u de tips voor het gebruik van de digitale kaart (PDF, 76.8 kB).

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de geluidkaarten? Neem dan contact op met Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, telefonisch via 088 36 90 369 of per e-mail via geluid@odzob.nl. U kunt ook contact opnemen met mevrouw Van Beek, telefonisch via 14 0499 of per e-mail via vergunningen@gembest.nl.
 

Sluit het menu