Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Geluidbelastingkaarten

De Europese Richtlijn Omgevingslawaai is er voor het in kaart brengen en beheersen van geluid van auto’s, vrachtwagens, bussen, treinen, vliegtuigen en bedrijven. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt iedere 5 jaar actuele geluidskaarten en tabellen voor omgevingsgeluid. 

De EU-richtlijn Omgevingslawaai (2002/49/EG) is van toepassing op omgevingslawaai waaraan mensen worden blootgesteld. De Richtlijn richt zich vooral op het vaststellen, beheersen en waar nodig verlagen van geluidsniveaus in de leefomgeving. Voorlopig kijken we hierbij alleen naar weg- en railverkeer, luchtvaart en specifieke industriële activiteiten. We stellen hiervoor iedere 5 jaar een geluidbelastingkaart en een actieplan op. Het actieplan geeft een overzicht van de uitgevoerde acties en de nog te nemen maatregelen. Voor meer informatie zie de website van InfoMil.

Geluidbelastingskaarten en tabellen

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) geeft voor de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen en Veldhoven uitvoering aan de EU-richtlijn Omgevingslawaai. Op de website van de ODZOB vind je de geluidbelastingkaarten en toelichting.

Wilt u weten hoe het zit met de gemiddelde geluidbelasting rond uw woning? Dan kunt u de digitale kaart bekijken op iCinity.nl.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Best via vergunningen@gembest.nl of telefoonnummer 14 0499.

Sluit het menu