Geheimhouding (verstrekkingsbeperking) persoonsgegevens

De gemeente mag uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) doorgeven aan overheidsorganen en derden, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en spaarfondsen. U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties (derden) door te geven (dit heet verstrekkingsbeperking).

Direct regelen

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

U kunt het formulier Verzoek om geheimhouding (PDF, 30.3 kB) downloaden, ondertekenen en met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs opsturen naar de gemeente Best.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs

Voor wie?

  • U kunt voor uzelf geheimhouding aanvragen als u inwoner bent van Best en 16 jaar of ouder
  • U kunt voor uw kinderen tot 18 jaar geheimhouding aanvragen, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen als u
  • Als een kind van 16 of 17 jaar een verzoek om geheimhouding heeft aangevraagd of ingetrokken, kan de gezaghouder dit ongedaan maken

U heeft om geheimhouding gevraagd, maar een instantie vraagt om informatie

  • Het doorgeven van uw gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties kunt u niet tegengaan
  • Vraagt een verplichte derde (zoals een notaris of advocaat) uw gegevens op bij de gemeente? Dan vragen wij of u hiertegen bezwaar heeft. De gemeente weegt vervolgens uw belang en het belang van de verplichte derde tegen elkaar af en besluit of uw gegevens worden verstrekt
  • Vraagt SILA of een vrije derde om uw persoonsgegevens? Dan verstrekt de gemeente uw gegevens standaard niet
  • De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan commerciële instellingen of particulieren

Overige informatie

  • Het verzoek om geheimhouding geldt alleen voor de gemeente Best. Wilt u ook dat een vorige woongemeente geen gegevens verstrekt? Dien dan ook een verzoek in bij die gemeente.
  • U hoeft geen reden voor de geheimhouding op te geven

Geheimhouding opheffen

Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u die opheffen. Dat kan op dezelfde manieren als hoe u de geheimhouding aanvraagt.

Sluit het menu