Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Drank- en horecavergunning

Wilt u als ondernemer alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Dit geldt zowel voor horecabedrijven en slijterijen als voor sportkantines, culturele centra en buurthuizen.

Wanneer een vergunning aanvragen?

U vraagt een drank- en horecavergunning aan als:

  • u een horecabedrijf start, overneemt of een nieuwe vestiging opent
  • u het interieur van een bestaande horecazaak dusdanig verbouwt dat de inrichting verandert
  • de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van VOF naar eenmanszaak

Voorwaarden

U kunt alleen een drank- en horecavergunning aanvragen als u 21 jaar of ouder bent, geen strafblad heeft en beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne.

Aanvragen

Wilt u een drank- en horecavergunning aanvragen? Dan moet u altijd een afspraak met ons maken. Bel hiervoor naar 14 0499 of stuur een e-mail naar info@gemeentebest.nl. U krijgt dan een intakegesprek waarin u nader geïnformeerd wordt over de procedure van de vergunningaanvraag. Na volledig invullen en ondertekenen van de formulieren en het compleet aanleveren van alle bijlagen en stukken voor uw vergunningaanvraag, plant de gemeente een vervolggesprek in. Let op: we nemen alleen volledige vergunningaanvragen in behandeling.

Horecabedrijven en slijterijen

Lever onderstaande formulieren en bijlagen aan:

Sportkantines, cuturele centra en buurthuizen

Lever onderstaande formulieren en bijlagen aan:

Melding nieuwe leidinggevende

Is er een nieuwe leidinggevende? Lever dan onderstaande formulieren en bijlagen aan:

  • meldingsformulier wijziging leidinggevende (PDF, 72.7 kB) (per leidinggevende moet een meldingsformulier worden ingevuld).
  • verklaring sociale hygiëne
  • kopie paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs)
  • kopie van arbeidsovereenkomst

Verbouwing bedrijf

Is uw bedrijf dusdanig verbouwd dat de inrichting niet langer in overeenstemming is met de in de vergunning gegeven omschrijving, dan moet u deze wijziging binnen 1 maand bij de burgemeester melden. Let erop dat bij een verbouwing de inrichting moet blijven voldoen aan de inrichtingseisen die in de Drank- en horecawet en in het Bouwbesluit staan. U kunt hiervoor een afspraak met ons maken. Bel hiervoor naar 14 0499 of stuur een e-mail naar info@gemeentebest.nl.

Prijs

Prijzen van vergunningen
Vergunning Prijs
Basistarief vergunning artikel 3 Drank- en Horecawet € 319,00
Melding artikel 30 Drank- en Horecawet (wijziging melding inrichting) € 218,00
Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet € 110,00
Melding artikel 30a Drank- en Horecawet (wijziging leidinggevenden) € 212,00

Wet Bibob

Binnen de aanvraagprocedure wordt een zogenaamd Bibob-onderzoek uitgevoerd. Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur. Door deze wet kunnen wij als gemeente voorkomen dat we ongewild criminele activiteiten faciliteren. Meer informatie over de wet Bibob vindt u in het horeca- en evenementenbeleidsplan van de gemeente Best en op de website van de Dienst Justis (Ministerie van Veiligheid en Justitie)

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na uw aanvraag of u een drank- en horecavergunning krijgt. Op het moment dat de gemeente nog wacht op stukken van uw kant, wordt de termijn tijdelijk stopgezet.

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Best? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

Sluit het menu