Doorfietsroutes

Fietsen is gezond, het is niet duur en je staat niet in de file. Dus willen we meer mensen op de fiets krijgen. Daarom werkt de gemeente Best samen met andere gemeenten en de provincie aan een netwerk van doorfietsroutes.

Een doorfietsroute is een directe, comfortabele fietsverbinding met weinig obstakels, die ervoor zorgt dat je vlot op je bestemming aankomt. Er zijn meerdere namen voor een doorfietsroute, zoals een snelfietsroute of een hoogwaardige fietsvoorziening.

Het gaat er niet om dat je hard fietst op een doorfietsroute, maar dat je gemakkelijk door kunt fietsen. Fietsers hebben op een doorfietsroute zo veel mogelijk voorrang en zo min mogelijk hinder van het overige verkeer.

Op de website van de provincie vindt u meer informatie over de Brabantse doorfietsroutes.

Vrouw fiets op een e-bike over de weg.

Waar werkt de gemeente Best aan?

De gemeente Best werkt aan een netwerk van doorfietsroutes aangevuld met ontsluitingsroutes die van belang zijn om vanaf de doorfietsroute bij je bestemming te komen. Er liggen al bestaande doorfietsroutes maar de wens is om deze uit te breiden. Deze wensroutes noemen wij de F2 en F58 routes. Daarnaast hebben wij nog ontsluitende fietsroutes in de gemeente Best. Deze ontsluitingsroutes takken aan op de doorfietsroutes richting belangrijke plekken in Best zoals het station, bedrijventerreinen en de middelbare school. Er is ook een aantal knelpunten, bijvoorbeeld bij de Beatrixbrug. Deze punten worden meegenomen in de uitwerking van deze fietsroutes.

Overzicht van de doorfietsroutes in Best

Klik op het plaatje voor een vergroting.

De gemeente Best heeft een doorfietsroute afgerond, namelijk de Slowlane. Concreet werken wij, samen met partners, op dit moment aan twee andere doorfietsroutes. de F2 (Den Bosch – Eindhoven) en de F58 (route langs het Wilhelminakanaal).

Scooterrijders op de slowlane

F2 doorfietsroute

De F2 verbindt Den Bosch met Eindhoven via Vught, Boxtel en Best. Het doel is om een aantrekkelijke, veilige en comfortabele fietsroute te realiseren. In 2018 heeft de gemeente Best een intentieovereenkomst gesloten met de andere gemeenten langs deze route. De gemeente Best spant zich in om deze route te realiseren.

Wat is de route van de F2?

Vanaf het noorden komt de F2 ter hoogte van de Liempdseweg Best binnen. Vanaf de Liempdseweg wordt ter hoogte van de Hokkelstraat ongelijkvloers de Ringweg gekruisd. De route gaat verder via de Wilg – Oude Rijksweg via de Eindhovenseweg-Zuid naar Eindhoven.

Kaartje met de route van de F2

Klik op het plaatje voor een vergroting.

Wat is het proces van de F2?

Nadat de intentieovereenkomst is gesloten in 2018, is er gewerkt aan het inzichtelijk maken van een ontwerp met de daarbij behorende kosten. Deze informatie is nodig om inzicht te krijgen in noodzakelijke procedures, de mogelijkheden op financiele bijdragen van derden en om eventueel budget te reserveren op onze eigen begroting.

Een adviesbureau heeft voor de gemeente Best een advies uitgebracht over het ontwerp van het tracedeel Best.

F58 doorfietsroute

De F58 verbindt Tilburg met de regio Eindhoven en loopt langs het Wilhelminakanaal naar Beek en Donk. Het doel is om een aantrekkelijke, veilige en comfortabele fietsroute te realiseren.

Wat is de route van de F58?

Vanaf het westen komt de F58 ter hoogte van het Dijkpad Best binnen. Vanaf het Dijkpad zijn er diverse oversteekmogelijkheden om aan de andere kant van het Wilhelminakanaal te komen namelijk: De Heidebrug, Batabrug, Wilhelminabrug en de nieuwe fietsbrug. Ook de Beatrixbrug die de Slowlane met het bedrijventerrein Heide verbindt is een logische verbinding voor de F58.

Wat is het proces van de F58?

Er is een ontwerp gemaakt met de daarbij behorende kosten, ingeval er aan alle kwaliteitseisen voldaan wordt. Op basis van deze gegevens wordt verder onderzoek verricht naar de prioritering en mogelijkheden om werkzaamheden te bundelen. Deze informatie is nodig om inzicht te krijgen in noodzakelijke procedures, de mogelijkheden op financiele bijdragen van derden en om eventueel budget te reserveren op onze eigen begroting.