De gemeente als werkgever

Best is een ambitieuze gemeente in de slimste regio van de wereld. We zijn trots op de sociale samenhang, de goede werkgelegenheid, het prettige woonklimaat en de bereikbaarheid met alle vervoersmogelijkheden. We willen de uitdagingen in de samenleving voortvarend en in samenspraak met onze inwoners en partners oppakken. We investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat. Wij staan voor een sterke Bestse gemeenschap én regio!

Onze organisatiefilosofie

Als medewerker van de gemeente Best voel je je met je collega’s verantwoordelijk voor de kracht van de samenleving. Je organiseert wat nodig is om Best verder te brengen. Je kent je mogelijkheden en je beperkingen waardoor je aanvullend talent voor het juiste doel inzet. In Best ligt de verantwoordelijkheid niet per definitie hoog of laag, maar gaat het om de inzet van de juiste rollen. Je staat voor onze kernwaarden: respect, eigen kracht, samendoen, eenvoudig en realisme. Werken voor Best  geeft je voldoening.

Onze missie: ‘Wij zijn een netwerkende organisatie met een faciliterende rol in de Bestse gemeenschap. Wij zijn omgevingsbewust en ontwikkelen onze eigen kracht voor haar duurzame toekomst.’ We durven te experimenteren; leren met oog voor de klant en voeren met passie, plezier en energie samen het werk uit. Samen bereik je meer!

Onze organisatie

De organisatie bestaat uit de volgende afdelingen:

  • Gemeentewinkel
  • Ondersteuning
  • Regie en Ontwikkeling
  • Advies en Financiën
  • Beheer
  • Uitvoering

De organisatie bestaat uit ongeveer 240 medewerkers. Elke afdeling wordt aangestuurd door een afdelingsmanager. Samen met de secretaris (algemeen directeur) vormen de afdelingsmanagers het managementteam.

Sluit het menu