Corona: info voor ondernemers en verenigingen

Het coronavirus heeft ook veel impact op ondernemers en verenigingen. De maatregelen van het kabinet leveren soms veel vragen op. Wat mag ik als ondernemer nu wel of niet? En wat betekent de versoepeling van de maatregelen nu voor mijn vereniging? Kijk eens op www.rijksoverheid.nl. Daar staan al veel antwoorden. Ook op deze pagina staat informatie voor ondernemers en verenigingen. Heeft u toch nog een vraag? Bel dan 14 0499.

Nieuws

29 juni

  • Vanaf 1 juli start een nieuw hoofdstuk in de aanpak van het coronavirus. 1,5 meter afstand blijft de norm. Door deze afstand te houden, blijven we elkaar de ruimte geven. Meer info over de nieuwe maatregelen vindt u op de website van Rijksoverheid. Per 1 juli gelden voor horeca en evenementen de volgende maatregelen:

Maatregelen horeca vanaf 1 juli

20 mei

  • Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie. Verderop deze pagina leest u meer over deze verlenging van de Tozo-uitkering.

14 april

3 april

1 april

18 maart

  • Ook inwoners van de gemeente Best die ondernemer zijn, ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het Coronavirus. Het kabinet maakte een pakket aan maatregelen (PDF, 54.5 kB) bekend voor ondernemers, bedrijven en zzp’ers. Dit maakt het onder andere voor bedrijven mogelijk om lonen van medewerkers, die nu niet of minder kunnen werken, door te betalen en het biedt zzp’ers een overbrugging.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

  • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers geldt voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis tijdelijk in de knel zitten. De regeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Het is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar de voorwaarden zijn tijdelijk versoepeld. Bekijk de uitgebreide informatie over de Tozo.
  • U kunt vanaf 1 juni een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen.
  • Heeft u nog niet eerder een aanvraag ingediend in het kader van de Tozo-regeling? Dan moet u zich eerst aanmelden. Dit doet u bij het loket 155 van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK): www.155.nl. Het loket 155 neemt contact op met iedere melder (ook als u zich gemeld heeft bij de gemeente) en beoordeelt of u in aanmerking komt voor een regeling. Loket 155/IMK koppelt vervolgens terug aan de gemeente en stuurt u een aanvraagformulier op. Na ontvangst van het aanvraagformulier nemen wij uw aanvraag verder in behandeling. Nadat de gemeente een besluit heeft genomen, ontvangt u een beschikking.

Regionale en landelijke regelingen

Contactpersoon gemeente

Denise van Denderen is het centrale aanspreekpunt voor het bedrijfsleven vanuit de gemeente. Zij zorgt voor de interne begeleiding en coördinatie van verzoeken van bedrijven. Denise van Denderen is bereikbaar via telefoonnummer 14 0499. Heeft u vragen als vereniging? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0499.

Bekijk ook

Sluit het menu