Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Collectevergunning

Wilt u met uw organisatie geld inzamelen voor een goed doel? Dan heeft u een collectevergunning nodig. Deze vergunning moet u minimaal 8 weken voor de geplande datum aanvragen.

Aanvragen vergunning

Incidentele collectevergunning

Dit is een vergunning voor een instelling/stichting/fonds die niet op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) staat, maar een collecte wil houden in een ‘vrije periode’ op het collecterooster. We controleren bij het CBF of de instelling/stichting/fonds steunwaardig is. Het CBF geeft jaarlijks het collecterooster uit.

Doorlopende collectevergunning

Dit is een vergunning voor een instelling/stichting/fonds die op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) staat. Deze instellingen hebben een keurmerk van het CBF. Het gaat hier om (nieuwe) landelijke instellingen, die in de regel een regionale of plaatselijke afdeling hebben, maar in Best nog geen doorlopende vergunning hebben aangevraagd.

Melding gebruik doorlopende collecte

Heeft uw organisatie een doorlopende vergunning? Dan geeft u via het meldingsformulier aan dat de collectant de vergunning gebruikt tijdens de periode die is vermeld op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Prijs

Het aanvragen van een collectevergunning is gratis.

Afhandeling

Bij een plaatselijke collecte bekijkt de gemeente of de opbrengst bestemd is voor een doel binnen de gemeente Best. De gemeente gaat ook na of er op het gewenste moment van collecteren geen andere collecte gepland is. Als dat wel het geval is, overlegt de gemeente met u over een ander tijdstip.

Bij een landelijke collecte gaat de gemeente bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) na wat er over de organisatie bekend is. We verlenen de vergunning als uw organisatie een Keurmerk, Certificaat of Verklaring van geen bezwaar van het CBF heeft.

Regels

De regels voor een collectevergunning vindt u in de Algemene plaatselijke verordening, artikel 5.13.

Sluit het menu