Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Best zoekt een nieuwe burgemeester: hoe werkt dat?

Een burgemeester wordt benoemd bij Koninklijk Besluit. De gemeenteraad zoekt een geschikte kandidaat. Daarna vraagt ze de commissaris van de Koning (CvdK) om deze kandidaat voor te dragen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Hij bereidt de benoeming voor. Als het Koninklijk Besluit is getekend, is er een nieuwe burgemeester. Dit traject duurt zo'n 8 maanden.

Een commissie (een aantal raadsleden) uit de gemeenteraad voert de zoektocht naar een nieuwe burgemeester uit. Vaak zijn dit de fractievoorzitters. De zoektocht heeft een aantal stappen. Hieronder leest u in 7 stappen wat er komt kijken bij de zoektocht naar en de benoeming van een burgemeester.

Stap 1: de profielschets

Eerst wordt bepaald waar de nieuwe burgemeester allemaal aan moet voldoen om een goede burgemeester voor Best te zijn. De vertrouwenscommissie haalt hier vooral informatie op bij groeperingen en instanties waar de burgemeester mee moet samenwerken. Ook heeft zij de inwoners gevraagd welke eigenschappen zij belangrijk vinden voor een burgemeester.

Bekijk de rapportage met resultaten van de inwonersconsultatie (PDF, 506.1 kB).

Stap 2: Vaststellen van de profielschets

Alle verzamelde informatie wordt verwerkt tot een goed geheel. De gemeenteraad stelt de profielschets vast en biedt deze aan de commissaris van de Koning aan.

Bekijk de profielschets (PDF, 2.9 MB).

Stap 3: Openstellen van de vacature

Was de procedure tot nu toe nog openbaar, vanaf deze stap is dat niet meer. De sollicitatieprocedure is strikt geheim. Dat gebeurt in het belang van de sollicitanten.

Bekijk de vacaturetekst. De vacature stond open tot 3 juli 2018. Er hebben 17 kandidaten gesolliciteerd.

Stap 4: Selectie en beoordeling van kandidaten

De vertrouwenscommissie selecteert in overleg met de commissaris van de Koning een aantal kandidaten en houdt met hen sollicitatiegesprekken. Meestal gebeurt dit in 2 rondes. Uiteindelijk leidt dat tot een keuze van kandidaten.

Stap 5: Aanbeveling – besloten raadsvergadering

De vertrouwenscommissie doet in een besloten raadsvergadering verslag van haar werkzaamheden. Zij informeert de gemeenteraad welke 2 kandidaten zij geschikt acht voor het burgemeesterschap. De Gemeentewet schrijft namelijk voor dat de aanbeveling 2 personen moet bevatten (Gemeentewet, artikel 61, vijfde lid). De gemeenteraadsleden maken een keuze welke kandidaat zij aanbevelen. Na de besloten raadsvergadering worden beide kandidaten van de aanbeveling op de hoogte gebracht. Deze vergadering is op maandag 5 november 2018.

Stap 6: Aanbeveling – openbare raadsvergadering

Kort na de besloten vergadering wordt in een openbare vergadering de eerst aanbevolen kandidaat bekend gemaakt. De 2e kandidaat blijft geheim. De voorzitter van de vertrouwenscommissie legt verantwoording af over het gevolgde proces. Deze vergadering is (ook) op maandag 5 november 2018.

Stap 7: Voordracht en benoeming

De gemeenteraad informeert de commissaris van de Koning over de kandidaat van zijn keuze. De commissaris van de Koning brengt hier advies over uit aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister doet vervolgens de voordracht, de kandidaat wordt benoemd bij Koninklijk Besluit en geïnstalleerd door de Commissaris van de Koning op dinsdag 11 december 2018. Vanaf dat moment is de nieuwe burgemeester in functie.

Wat betekent dat nu concreet voor Best?

Zo’n procedure doorlopen kost ongeveer 8 maanden, de zomervakantie niet meegerekend.

  • Half april tot half mei – stappen 1 en 2: informatie inwinnen als basis voor de profielschets, onder andere de inwonersconsultatie; schrijven van de profielschets
  • Dinsdagavond 5 juni – aanbieden van de profielschets aan de commissaris van de Koning, in een openbare raadsvergadering
  • Juni en juli: stap 3 - openstellen van de vacature door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
  • September – december 2018: stappen 4 tot en met 7. De raadsvergaderingen tot aanbeveling vinden plaats op maandag 5 november, de installatie van de nieuwe burgemeester is op dinsdag 11 december 2018. U vindt de agenda’s voor de vergaderingen te zijner tijd in het Raadsinformatiesysteem (RIS).
Sluit het menu