Best zoekt een nieuwe burgemeester: hoe werkt dat?

Een burgemeester wordt benoemd bij Koninklijk Besluit. De gemeenteraad zoekt een geschikte kandidaat. Daarna vraagt ze de commissaris van de Koning (CvdK) om deze kandidaat voor te dragen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Hij bereidt de benoeming voor. Als het Koninklijk Besluit is getekend, is er een nieuwe burgemeester. Dan zijn we zo’n 8 maanden verder!

Nieuwsbericht 24-4-2018: Best zoekt een nieuwe burgemeester: doet u mee?

Een commissie (een aantal raadsleden) uit de gemeenteraad voert de zoektocht naar een nieuwe burgemeester uit. Vaak zijn dit de fractievoorzitters. De zoektocht kent een aantal stappen. Hieronder leest u in 7 stappen wat er komt kijken bij de zoektocht naar en de benoeming van een burgemeester.

Stap 1: de profielschets

Eerst wordt bepaald waar de nieuwe burgemeester allemaal aan moet voldoen om een goede burgemeester voor Best te zijn. De vertrouwenscommissie haalt hier vooral informatie op bij groeperingen en instanties waar de burgemeester mee moet samenwerken. Ook vraagt zij de inwoners welke eigenschappen zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester.

Stap 2: Vaststellen van de profielschets

Alle verzamelde informatie wordt verwerkt tot een goed geheel. De gemeenteraad stelt de profielschets vast en biedt deze aan de commissaris van de Koning aan.

Stap 3: Openstellen van de vacature

Was de procedure tot nu toe nog openbaar, vanaf deze stap is dat niet meer. De sollicitatieprocedure is strikt geheim. Dat wordt gedaan in het belang van de sollicitanten.

Stap 4: Selectie en beoordeling van kandidaten

De vertrouwenscommissie selecteert in overleg met de commissaris van de Koning een aantal kandidaten en houdt met hen sollicitatiegesprekken. Meestal worden die gesprekken in twee rondes gevoerd. Uiteindelijk leidt dat tot een keuze van kandidaten.

Stap 5: Aanbeveling – besloten raadsvergadering

De vertrouwenscommissie doet in een besloten raadsvergadering verslag van haar werkzaamheden. Zij informeert de gemeenteraad welke twee kandidaten zij geschikt acht voor het burgemeesterschap. De Gemeentewet schrijft namelijk voor dat de aanbeveling twee personen moet bevatten (Gemeentewet, artikel 61, vijfde lid). De gemeenteraad maakt een keuze welke kandidaat zij aanbevelen. Na de besloten raadsvergadering worden beide kandidaten van de aanbeveling op de hoogte gebracht.

Stap 6: Aanbeveling – openbare raadsvergadering

Kort na de besloten vergadering wordt in een openbare vergadering de eerst aanbevolen kandidaat bekend gemaakt. De tweede kandidaat blijft geheim. De voorzitter van de vertrouwenscommissie legt verantwoording af over het gevolgde proces.

Stap 7: Voordracht en benoeming

De gemeenteraad informeert de commissaris van de Koning over de kandidaat van zijn keuze. De commissaris van de Koning brengt hier advies over uit aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister doet vervolgens de voordracht, de kandidaat wordt benoemd bij Koninklijk Besluit en vanaf dat moment is de nieuwe burgemeester in functie. 

Wat betekent dat nu concreet voor Best?

Zo’n procedure doorlopen kost ongeveer 8 maanden, de zomervakantie niet meegerekend.

  • Half april tot half mei – stappen 1 en 2: informatie inwinnen als basis voor de profielschets, onder andere de inwonersconsultatie; schrijven van de profielschets
  • Dinsdagavond 5 juni – aanbieden van de profielschets aan de commissaris van de Koning, in een openbare raadsvergadering
  • Juni en juli: stap 3 - openstellen van de vacature door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
  • September – december 2018/februari 2019: stappen 4 tot en met 7. De datum van de openbare raadsvergadering volgt te zijner tijd.

Wie wordt onze nieuwe burgemeester?

Sluit het menu