Bewonersparticipatie

Hoe wil de gemeente samenwerken met u als inwoner? En welke mogelijkheden zijn er om u in te zetten in de wijk? Inwoners- en overheidsparticipatie: Samen op ons Best!

De gemeente Best heeft vastgelegd hoe ze wil samenwerken met haar inwoners. Dit staat beschreven in de Nota Bewonersparticipatie (PDF, 134.1 kB) uit 2012 en de Notitie Inwoners- en overheidsparticipatie Samen op ons Best uit 2016 (PDF, 193.2 kB). Deze laatste notitie is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners. Bij de notitie hoort een uitvoeringsprogramma (PDF, 118.5 kB) met acties. Na elke stuurgroepvergadering (iedere 2 maanden) plaatsen we de werkversie van het uitvoeringsprogramma (PDF, 387.1 kB) met daarin de laatste stand van zaken van deze acties. Daarin leest u ook hoe u zelf mee kunt doen. In het document afgeronde acties (PDF, 259.9 kB) vindt u de acties die inmiddels zijn gerealiseerd.

Het programma wordt geactualiseerd. Hierbij verschuift de focus naar het vernieuwen en verbreden van de inwonersparticipatie. Zodra de nieuwe versie klaar is, plaatsen wij het document op deze pagina. 

Bewonersoverleggen

Best heeft in elke wijk een bewonersoverleg. Een bewonersoverleg is een stichting van vrijwilligers die zich inzetten voor hun wijk. De bewonersoverleggen zijn voor de gemeente en andere instanties een klankbord en adviesorgaan in de wijk. Dit doen ze vooral op het gebied van Leefbaarheid, Veiligheid, Openbare ruimte en Verkeer. De bewonersoverleggen zijn verenigd in het GOEB (Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen in de gemeente Best). Het GOEB bespreekt zaken met de gemeente die in meer dan één wijk actueel zijn. Bij het bewonersoverleg kunt u ook terecht voor advies over uw aanvraag van het buurtbudget. Meer informatie over het GOEB en de bewonersoverleggroepen in Best vindt u op de website van het GOEB.

PleinBest: het communityplatform van Best

PleinBest is de online community waar bewoners, bedrijven en organisaties uit Best elkaar makkelijk vinden en helpen. U vindt er alle praktische informatie op één plek en ontdekt de leukste activiteiten in Best. Op PleinBest vindt u ook het participatieplatform van de gemeente Best ‘Praat mee’. U kunt hier als Bestenaar online meepraten over gemeentelijke initiatieven en plannen. Wilt u snel en gemakkelijk uw mening geven over een onderwerp? Neem dan een kijkje op het participatieplatform voor actuele projecten.

Inwonersinitiatieven

De gemeente Best ondersteunt uw initiatief graag. Er zijn verschillende mogelijkheden. Zo is er buurtbudget om u financieel te helpen uw initiatief te realiseren. En op de pagina Tips voor uw initiatief vindt u tips om u verder op weg te helpen. Komt u er nog niet helemaal uit? Dan kan de inwonerscontactfunctionaris u van dienst zijn.

Inwonerscontactfunctionaris

Abdallah HelalDe inwonerscontactfunctionaris, Abdallah Helal, is de contactpersoon voor wijk en inwoners.

U kunt bij hem terecht met uw vragen, problemen en initiatieven. Hij kan samen met u bekijken wat er nodig is en u met de juiste collega in contact brengen. Verder onderhoudt hij contact met de bewonersoverleggen en het GOEB en stimuleert hij het werken volgens de uitgangspunten van Samen op ons Best.

Abdallah is te bereiken door een e-mail te sturen naar indewijk@gembest.nl. Ook kunt u hem telefonisch benaderen via 14 0499.