Bewonersparticipatie

Inwoners- en overheidsparticipatie: Samen op ons Best!

De gemeente Best heeft vastgelegd hoe ze wil samenwerken met haar inwoners. Dit staat beschreven in de Nota Bewonersparticipatie (PDF, 134.1 kB) uit 2012 en de Notitie Inwoners- en overheidsparticipatie Samen op ons Best uit 2016 (PDF, 193.2 kB). Deze laatste notitie is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners. Bij de notitie hoort een uitvoeringsprogramma (PDF, 118.5 kB) met acties. Na elke stuurgroepvergadering (tweemaandelijks) plaatsen we de werkversie van het uitvoeringsprogramma (PDF, 144.1 kB) met daarin de laatste stand van zaken van deze acties. Daarin leest u ook hoe u zelf mee kunt doen.

Contactpersoon

Ingrid de Graaff

De contactpersoon voor bewoners is Ingrid de Graaff, coördinator integrale wijkontwikkeling. U kunt bij haar terecht met uw vragen, problemen en initiatieven. Verder onderhoudt zij contacten met de bewonersoverleggen en het GOEB (de vereniging van bewonersoverleggen) en stimuleert ze het werken volgens de uitgangspunten van de notitie Samen op ons Best. 

U kunt Ingrid bereiken door een e-mail te sturen naar indewijk@gembest.nl of telefonisch via 14 0499.

Sluit het menu