Bewonersparticipatie

Hoe wil de gemeente samenwerken met u als inwoner? En welke mogelijkheden zijn er om u in te zetten in de wijk? Lees hieronder hoe de gemeente inwoners- en overheidsparticipatie vorm geeft.

We vernieuwen het participatiebeleid

Gemeente Best actualiseert het participatiebeleid. Zo spelen we beter in op de vraag uit de samenleving naar meer ruimte voor eigen initiatief. Tegelijkertijd bereiden we ons zo voor op de invoering van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2023. Ook daar staat participatie centraal. Het is de uitdaging om de komende jaren op een goede manier met elkaar het gesprek aan te gaan. En samen te werken aan plannen, beleid en projecten. Onze ambitie is om dat meer, beter en breder te doen dan we al deden.

Meedenken over participatie

Meedenken over het nieuwe participatiebeleid? Dat kan. U kunt een vragenlijst invullen van 12 t/m 24 april 2022. Daarna organiseren we bijeenkomsten in mei en juni. Meer informatie vindt u op PleinBest.nl.

Uitgangspunten

De uitgangspunten die we eerder samen opstelden voor Samen op ons Best blijven overeind in het nieuwe beleid.

  • We geven de samenleving ruimte geven om vanuit de eigen kracht zelf tot initiatieven en oplossingen te komen. De gemeente ondersteunt om initiatieven mogelijk te maken door bureaucratie, regeltjes en papierwerk zoveel mogelijk te verminderen.
  • Samen met inwoners zoeken we naar een passende rolverdeling, communicatie- en participatie-instrumenten. We zetten in op de juiste mix van online en offline.
  • We maken het mogelijk dat iedereen die mee wil doen, ook mee kan doen. We besteden extra aandacht aan het betrekken van meer inwoners en andere dan de gebruikelijke inwoners.
  • De gemeente versterkt haar netwerken en bouwt deze uit. Zo werken we samen aan onze opgaven. We zetten in op het versterken van het omgevingsbewustzijn van onze medewerkers.

Bewonersoverleggen

Best heeft in elke wijk een bewonersoverleg. Een bewonersoverleg is een stichting van vrijwilligers die zich inzetten voor hun wijk. De bewonersoverleggen zijn voor de gemeente en andere instanties een klankbord en adviesorgaan in de wijk. Dit doen ze vooral op het gebied van Leefbaarheid, Veiligheid, Openbare ruimte en Verkeer. De bewonersoverleggen zijn verenigd in het GOEB (Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen in de gemeente Best). Het GOEB bespreekt zaken met de gemeente die in meer dan één wijk actueel zijn. Bij het bewonersoverleg kunt u ook terecht voor advies over uw aanvraag van het buurtbudget. Meer informatie over het GOEB en de bewonersoverleggroepen in Best vindt u op de website van het GOEB.

PleinBest: het community- en participatieplatform van Best

PleinBest is de online community waar bewoners, bedrijven en organisaties uit Best elkaar makkelijk vinden en helpen. U vindt er alle praktische informatie op één plek en ontdekt de leukste activiteiten in Best. Op PleinBest vindt u ook ‘Praat mee’, het participatieplatform van de gemeente Best. U kunt hier als Bestenaar online meepraten over gemeentelijke initiatieven en plannen. Wilt u snel en gemakkelijk uw mening geven over een onderwerp? Neem dan een kijkje op Praat mee voor actuele projecten.

Inwonerspanel

Ook via een digitaal panel peilen we uw meningen en ervaringen. U kunt u met ons meedenken over onderwerpen die u aangaan. Want of het nu gaat over het groen in uw wijk, verkeersveiligheid of bezuinigingen: als gemeente maken we keuzes die invloed hebben op uw dagelijkse leven. De gemeenteraad, het college en de medewerkers van de gemeente vinden uw inbreng belangrijk!

Inwonersinitiatieven

De gemeente Best ondersteunt uw initiatief graag. Er zijn verschillende mogelijkheden. Zo is er buurtbudget om u financieel te helpen uw initiatief te realiseren. En op de pagina Tips voor uw initiatief vindt u tips om u verder op weg te helpen. Komt u er nog niet helemaal uit? Dan kan de inwonerscontactfunctionaris u van dienst zijn.

Inwonerscontactfunctionaris

De inwonerscontactfunctionaris, Abdallah Helal, is de contactpersoon voor wijk en inwoners.

U kunt bij hem terecht met uw vragen, problemen en initiatieven. Hij kan samen met u bekijken wat er nodig is en u met de juiste collega in contact brengen. Verder onderhoudt hij contact met de bewonersoverleggen en het GOEB en stimuleert hij het werken volgens de uitgangspunten van Samen op ons Best.

Abdallah is te bereiken door een e-mail te sturen naar indewijk@gembest.nl. Ook kunt u hem telefonisch benaderen via 14 0499.