Bewonersparticipatie

Hoe wil de gemeente samenwerken met u als inwoner? En welke mogelijkheden zijn er om u in te zetten in de wijk? Inwoners- en overheidsparticipatie: Samen op ons Best!

De gemeente Best heeft vastgelegd hoe ze wil samenwerken met haar inwoners. Dit staat beschreven in de Nota Bewonersparticipatie (PDF, 134.1 kB) uit 2012 en de Notitie Inwoners- en overheidsparticipatie Samen op ons Best uit 2016 (PDF, 193.2 kB). Deze laatste notitie is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners. Bij de notitie hoort een uitvoeringsprogramma (PDF, 118.5 kB) met acties. Na elke stuurgroepvergadering (iedere 2 maanden) plaatsen we de werkversie van het uitvoeringsprogramma (PDF, 387.1 kB) met daarin de laatste stand van zaken van deze acties. Daarin leest u ook hoe u zelf mee kunt doen. In het document afgeronde acties (PDF, 259.9 kB) vindt u de acties die inmiddels zijn gerealiseerd.

Bewonersoverleggen

Best heeft in elke wijk een bewonersoverleg. Een bewonersoverleg is een stichting van vrijwilligers die zich inzetten voor hun wijk. De bewonersoverleggen zijn voor de gemeente en andere instanties een klankbord en adviesorgaan in de wijk. Dit doen ze vooral op het gebied van Leefbaarheid, Veiligheid, Openbare ruimte en Verkeer. De bewonersoverleggen zijn verenigd in het GOEB (Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen in de gemeente Best). Het GOEB bespreekt zaken met de gemeente die in meer dan één wijk actueel zijn. Bij het bewonersoverleg kunt u ook terecht voor advies over uw aanvraag van het buurtbudget. Meer informatie over het GOEB en de bewonersoverleggroepen in Best vindt u op de website van het GOEB.

Contactpersonen

Ingrid de GraaffEr zijn 2 contactpersonen voor bewoners. Zij werken in principe gebiedsgericht. Voor het deel van Best ten westen van het spoor is de gemeente bezig met het invullen van een vacature, en voor het oosten van Best Ingrid de Graaff.

U kunt bij hen terecht met uw vragen, problemen en initiatieven. Verder onderhouden zij contacten met de bewonersoverleggen en het GOEB en stimuleren ze het werken volgens de uitgangspunten van de notitie Samen op ons Best.

Ingrid is te bereiken door een e-mail te sturen naar indewijk@gembest.nl. Ook kunt u haar telefonisch benaderen via 14 0499.