Bewonersparticipatie

Inwoners- en overheidsparticipatie: Samen op ons Best!

De gemeente Best heeft vastgelegd hoe ze wil samenwerken met haar inwoners. Dit staat beschreven in de Nota Bewonersparticipatie (PDF, 134.1 kB) uit 2012 en de Notitie Inwoners- en overheidsparticipatie Samen op ons Best uit 2016 (PDF, 193.2 kB). Deze laatste notitie is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners. Bij de notitie hoort een uitvoeringsprogramma (PDF, 118.5 kB) met acties. Na elke stuurgroepvergadering (tweemaandelijks) plaatsen we de werkversie van het uitvoeringsprogramma (PDF, 167.5 kB) met daarin de laatste stand van zaken van deze acties. Daarin leest u ook hoe u zelf mee kunt doen.

Contactpersonen

Gaby JansenEr zijn twIngrid de Graaffee contactpersonen voor bewoners. Zij werken in principe gebiedsgericht. Voor het deel van Best ten westen van het spoor benadert u Gaby Jansen, en voor het oosten van Best Ingrid de Graaff.

U kunt bij hen terecht met uw vragen, problemen en initiatieven. Verder onderhouden zij contacten met de bewonersoverleggen en het GOEB (de vereniging van bewonersoverleggen) en stimuleren ze het werken volgens de uitgangspunten van de notitie Samen op ons Best.

Gaby en Ingrid zijn te bereiken door een e-mail te sturen naar indewijk@gembest.nl. Ook kunt u hen telefonisch benaderen via 14 0499.

Sluit het menu