Bewonersparticipatie

Hoe wil de gemeente samenwerken met u als inwoner? En welke mogelijkheden zijn er om u in te zetten in de wijk? Lees hieronder hoe de gemeente inwoners- en overheidsparticipatie vorm geeft.

De gemeente Best heeft vastgelegd hoe ze wil samenwerken met haar inwoners. Dit staat beschreven in de Nota Bewonersparticipatie (PDF, 134.1 kB) uit 2012 en de Notitie Inwoners- en overheidsparticipatie Samen op ons Best uit 2016 (PDF, 193.2 kB). Deze laatste notitie is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners. Inmiddels zijn alle acties die bij de notitie hoorden afgerond. Deze vindt u in het document afgeronde acties (PDF, 204.4 kB).

De notitie wordt momenteel geactualiseerd. Bij het actualiseren van inwoners- en overheidsparticipatie verschuift de focus naar vernieuwing en verbreding. Zodra nieuw beleid klaar is, plaatsen wij dit op deze pagina.

De uitgangspunten van Samen op ons Best blijven overeind:

  • Samenleving de ruimte geven om vanuit de eigen kracht zelf tot initiatieven en oplossingen te komen. Daarbij springt de gemeente indien noodzakelijk en gevraagd bij en vermindert bureaucratie, regeltjes en papierwerk zoveel mogelijk.
  • Samen met inwoners zoeken naar nieuwe rolverdeling en daarbij nieuwe (communicatie)instrumenten en vernieuwende participatievormen inzetten.
  • De gemeente vindt het belangrijk om bij dit proces oog te hebben voor de zwakkeren in onze samenleving, en meer en andere inwoners dan de gebruikelijke te betrekken.
  • De gemeente wil haar netwerken versterken en uitbouwen, doelgericht samenwerken met inwoners, gemeenten, partners en marktpartijen, en bovendien inzetten op het versterken van het omgevingsbewustzijn van haar medewerkers.
  • Voorwaarden om deze ambitie te behalen zijn: partnerschap, loslaten en maatwerk, ruimte bieden voor experiment door een basis op orde, toegankelijkheid voor alle inwoners, lef tonen en focus op energie.

Bewonersoverleggen

Best heeft in elke wijk een bewonersoverleg. Een bewonersoverleg is een stichting van vrijwilligers die zich inzetten voor hun wijk. De bewonersoverleggen zijn voor de gemeente en andere instanties een klankbord en adviesorgaan in de wijk. Dit doen ze vooral op het gebied van Leefbaarheid, Veiligheid, Openbare ruimte en Verkeer. De bewonersoverleggen zijn verenigd in het GOEB (Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen in de gemeente Best). Het GOEB bespreekt zaken met de gemeente die in meer dan één wijk actueel zijn. Bij het bewonersoverleg kunt u ook terecht voor advies over uw aanvraag van het buurtbudget. Meer informatie over het GOEB en de bewonersoverleggroepen in Best vindt u op de website van het GOEB.

PleinBest: het community- en participatieplatform van Best

PleinBest is de online community waar bewoners, bedrijven en organisaties uit Best elkaar makkelijk vinden en helpen. U vindt er alle praktische informatie op één plek en ontdekt de leukste activiteiten in Best. Op PleinBest vindt u ook ‘Praat mee’, het participatieplatform van de gemeente Best. U kunt hier als Bestenaar online meepraten over gemeentelijke initiatieven en plannen. Wilt u snel en gemakkelijk uw mening geven over een onderwerp? Neem dan een kijkje op Praat mee voor actuele projecten.

Inwonerspanel

Ook via een digitaal panel peilen we uw meningen en ervaringen. U kunt u met ons meedenken over onderwerpen die u aangaan. Want of het nu gaat over het groen in uw wijk, verkeersveiligheid of bezuinigingen: als gemeente maken we keuzes die invloed hebben op uw dagelijkse leven. De gemeenteraad, het college en de medewerkers van de gemeente vinden uw inbreng belangrijk!

Inwonersinitiatieven

De gemeente Best ondersteunt uw initiatief graag. Er zijn verschillende mogelijkheden. Zo is er buurtbudget om u financieel te helpen uw initiatief te realiseren. En op de pagina Tips voor uw initiatief vindt u tips om u verder op weg te helpen. Komt u er nog niet helemaal uit? Dan kan de inwonerscontactfunctionaris u van dienst zijn.

Inwonerscontactfunctionaris

Abdallah HelalDe inwonerscontactfunctionaris, Abdallah Helal, is de contactpersoon voor wijk en inwoners.

U kunt bij hem terecht met uw vragen, problemen en initiatieven. Hij kan samen met u bekijken wat er nodig is en u met de juiste collega in contact brengen. Verder onderhoudt hij contact met de bewonersoverleggen en het GOEB en stimuleert hij het werken volgens de uitgangspunten van Samen op ons Best.

Abdallah is te bereiken door een e-mail te sturen naar indewijk@gembest.nl. Ook kunt u hem telefonisch benaderen via 14 0499.