Bestuurlijke toekomst Best

De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Wat komt er in de toekomst op Best af? Hoe gaan we om met sociale vraagstukken, veranderde werkgelegenheid of de veiligheid in de wijken. Blijven we zelfstandig, gaan we meer samenwerken in de regio of gaan we samen met een andere gemeente? Om een antwoord te vinden op deze vragen over de toekomst van de gemeente is de gemeente Best het traject ‘Bestuurlijke toekomst Best’ gestart.

De toekomst van Best bedenken we niet alleen. We vinden het belangrijk om over dit onderwerp het gesprek te voeren met onze directe omgeving. Het belang van de mensen die wonen, werken en leven in Best is het uitgangspunt.

Bijeenkomsten 2016

In november 2016 zijn in totaal 3 bijeenkomsten geweest: een bijeenkomst voor maatschappelijke organisaties, een bijeenkomst voor inwoners en een bijeenkomst voor ondernemers. Daarnaast hebben we gesproken met buurgemeenten en de verschillende samenwerkingsverbanden waarbinnen de gemeente Best participeert.

Toekomstscenario's

De opbrengsten uit de gesprekken en bijeenkomsten zijn verder uitgewerkt naar 4 mogelijke toekomstscenario’s. Op 6 juli 2017 zijn ongeveer 200 Bestenaren tijdens een burgertop met elkaar in gesprek gegaan over de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s.

Besluitvorming

De opbrengsten uit het traject ‘Bestuurlijke toekomst Best’ moeten leiden tot besluitvorming door de gemeenteraad over een voorkeursscenario. Besluitvorming vindt plaats in het najaar van 2017.

Relevante documenten

Documenten bijeenkomsten november 2016

Documenten Burgertop 6 juli 2017

Sluit het menu