Beleid en regelgeving

 • Verordeningen en beleid

  Verordeningen en beleid van de gemeente Best.

 • Huis- en gedragsregels

  Om ervoor te zorgen dat het gemeentehuis voor iedereen een prettige, veilige plek blijft, hebben we een aantal huis- en gedragsregels voor bezoekers. Ook buiten het gemeentehuis gelden de regels.

 • Woo (Wet open overheid)

  De Wet open overheid regelt uw recht op informatie van de overheid.

 • Structuurvisie

  Beschrijving van hoe Best zich tot 2030 moet ontwikkelen.

 • Bibob-beleid voor vastgoedtransacties

  Het college van de gemeente Best heeft op 8 maart 2022 nieuw Bibob-beleid voor vastgoedtransacties vastgesteld.