Natuurbrug De Mortelen

Er is een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan. Hiermee kan een bouwvergunning worden aangevraagd voor de bouw van een natuurbrug over het spoor. Het plangebied ligt op de driesprong van de gemeente Oirschot, Boxtel en Best. 

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Natuurbrug De Mortelen
Kenmerk:NL.IMRO.0753.ovNatuurbrugMor
Datum:29 januari 2016
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Omgevingsvergunning
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Beleids- of besluitdocument

Toelichting

Vaststellingsbesluit

Bijlagen

Illustraties

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl