Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik 2018

Er komt een omgevingsplan voor de wijken Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik. Dit is de opvolger van het huidige bestemmingsplan. Dat doet de gemeente niet alleen, maar samen met de bewoners van de 3 wijken.

Geen gewoon bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan is een proefproject voor een nieuwe wet, de Omgevingswet. Deze treedt naar verwachting in 2019 in werking. Dit betekent dat het geen gewoon bestemmingsplan is. Het plan wordt deels opgesteld zoals dat straks volgens de Omgevingswet moet. Onder deze wet maken we niet langer bestemmingsplannen maar omgevingsplannen.

Schema Bestemmingsplan Omgevingswet

Nieuwe aanpak

We vragen aan de bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de 3 wijken wat zij belangrijke punten vinden voor het nieuwe bestemmingsplan. Sinds 2016 zijn zij hiermee aan de slag. Per wijk is door de bewoners een advies opgesteld. Een advies over de uitgangspunten en regels in het omgevingsplan.

Werkgroepen

Per wijk is er een werkgroep van ongeveer 10 bewoners. Tijdens 3 bijeenkomsten hebben zij een aantal thema’s besproken:

  • Duurzaamheid & Gezondheid
  • Openbare ruimte & Globaal bestemmen
  • Welstand & Minder regels bij de woningen

De besproken punten zijn door de werkgroepen verwerkt in hun adviezen:

Deelnemers werkgroepen

Wilt u weten wie er vanuit de 3 wijken in de werkgroepen deelnemen? Raadpleeg dan onderstaand overzicht. We hebben alleen de gegevens opgenomen van bewoners die hiervoor toestemming hebben gegeven aan ons. Daarnaast is er een werkgroep die zich buigt over de manier waarop gemeente dit samen met de bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties oppakt.

Stand van zaken begin oktober 2017

In april 2017 hebben de werkgroepen hun adviezen aan de gemeente opgeleverd. We hebben bekeken of en hoe we die adviezen kunnen verwerken in het nieuwe omgevingsplan. Alle adviezen en onze reactie hierop, zijn samengevat in een verantwoordingsdocument (PDF, 5.0 MB).

Een conceptversie van het ontwerp-omgevingsplan is op 26 september 2017 met een aantal geïnteresseerde werkgroepleden besproken. Vervolgens is het ontwerp-omgevingsplan afgerond.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u een e-mail sturen aan Jenny Crommentuijn, projectleider Omgevingsplan Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik: j.crommentuijn@gembest.nl. Bellen kan natuurlijk ook via 14 0499.

Kenmerk:NL.IMRO.0753.omgevingsplanHSL
Datum:12 maart 2018
Status:Vastgesteld
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl
Sluit het menu