Vion Best

Het plangebied ligt aan de oostzijde van de gemeentegrens op het terrein van Rendac aan de NCB-weg. De oostzijde van het terrein is productiegericht. Aan de westzijde zijn in een parkachtige sfeer de kantoren gesitueerd. Hierbij geldt het bestemmingsplan Buitengebied Best 2006. Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het kantoor en de parkeerruimte mogelijk.

Beleidsregel Welstandscriteria VION aan de NCB-weg

Op 20 juni 2011 heeft de raad de beleidsregel Welstandscriteria VION aan de NCB-weg (PDF, 370.2 kB) vastgesteld. Deze beleidsregel wordt door de stadsbouwmeester gehanteerd voor de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunning op deze locatie. Meer informatie over de welstandsbeoordeling in het algemeen vindt u op de pagina Welstand.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Vion Best
Kenmerk:NL.IMRO.0753.bpvion2010
Datum:20 juni 2011
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Regels

Toelichting

Bijlagen bij de toelichting

Vaststellingsbesluit

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl