Bestemmingsplan Sonseweg 1 met naastgelegen gronden

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van de locatie Sonseweg 1 met naastgelegen gronden.

Beleidsregel “Welstandscriteria Sonseweg 1”

Op voorstel van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad in hun vergadering van 27 januari 2020 de beleidsregel “Welstandscriteria Sonseweg 1 (PDF, 7.2 MB)” vastgesteld. Deze beleidsregel zal door de stadsbouwmeester worden gehanteerd bij de welstandsbeoordeling van aanvragen omgevingsvergunning in dit gebied. 

Besluit hogere waarden

Op 8 januari 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten tot het opleggen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Het besluit heeft betrekking op de nieuwe woningen in het plangebied van bestemmingsplan ‘Sonseweg 1 met naastgelegen gronden’.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Bestemmingsplan Sonseweg 1 met naastgelegen gronden
Kenmerk:NL.IMRO.0753.bpsonsewg1
Datum:27 januari 2020
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Regels

Toelichting

Vaststellingsbesluit

Bijlagen

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl