Sonseweg 11 en 13

De gemeenteraad heeft op 2 oktober 2017 het Bestemmingsplan Sonseweg 11 en 13 vastgesteld, dat op 30 november 2017 onherroepelijk in werking is getreden. Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn opgesteld ten behoeve van de realisatie van in totaal 3 woningen aan Sonseweg 11 en 13. Op deze percelen staat de voormalige agrarische bebouwing van een glastuinbouwbedrijf. Deze bebouwing wordt gesloopt, waarbij een burgerwoning wordt toegestaan in plaats van de huidige bedrijfswoning. Daarnaast mogen 2 woningen worden toegevoegd.

Voor de woningen is een besluit definitieve besluit Hogere grenswaarden (PDF, 144.7 kB) genomen. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 2 oktober 2017 de Beleidsregel Welstandscriteria Sonseweg 11 en 13 (PDF, 890.2 kB) vastgesteld. Deze wordt door de stadsbouwmeester gehanteerd bij de beoordeling van het bouwplan voor de woningen op deze locatie.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Sonseweg 11 en 13
Kenmerk:NL.IMRO.0753.bpsonseweg1113
Datum: 2 oktober 2017
Status:Vastgesteld
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Regels

Toelichting

Vaststellingsbesluit

Bijlagen

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl