Heuveleind, Heivelden en De Zessprong

Het plangebied ligt in het zuidwesten van Best en betreft de wijken Heuveleind en Heivelden en het gebeid “De Zessprong”.

Beleidsregel Welstandscriteria Kapelweg, Sint Annaweg

Op 3 april 2006 heeft de raad de beleidsregel met betrekking tot de welstandscriteria conform hoofdstuk 5.0 van het Beeldkwaliteitplan De Zessprong (PDF, 3.5 MB) vastgesteld. De welstandscomponenten uit deze beleidsregel worden door de stadsbouwmeester gehanteerd voor de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunning op deze locatie. Meer informatie over de welstandsbeoordeling in het algemeen vindt u op de pagina Welstand.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Heuveleind, Heivelden en De Zessprong
Kenmerk:NL.IMRO.0753.bpheuvelheizes
Datum:27 mei 2013
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Regels

Bijlagen bij de regels

Toelichting

Bijlagen bij de toelichting

Vaststellingsbesluit

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl