EIndhovenseweg-Zuid 77

De gemeenteraad heeft op 11 september 2017 het bestemmingsplan ‘Eindhovenseweg-Zuid 77’ vastgesteld. Het plangebied van het bestemmingsplan bestaat uit het perceel aan de Eindhovenseweg-Zuid 77 en de omliggende gronden. In het bestemmingsplan wordt de bestaande woning aan Eindhovenseweg-Zuid 77 planologisch-juridisch vastgelegd, waarbij de mogelijkheid om een manege te realiseren, komt te vervallen.

Het bestemmingsplan is op 2 november 2017 onherroepelijk in werking getreden.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan EIndhovenseweg-Zuid 77
Kenmerk:NL.IMRO.0753.bpeindhwegzuid77
Datum:11 september 2017
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Regels

Toelichting

Vaststellingsbesluit

Bijlagen

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl