Dijkstraten

Het plangebied ligt aan de noordwestzijde van het centrum van Best, ten westen van de Ringweg. De grens van het gebied ligt aan de oostzijde bij de Ringweg, aan de westzijde bij de Broekstraat, aan de noordzijde bij de Parallelweg 11 en deels over Parallelweg 12. Het bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de realisatie van een nieuwe woonwijk waar in 5 fases circa 670 woningen en een multifunctionele accommodatie worden gerealiseerd.

Beleidsregel Beeldkwaliteit Dijkstraten

Op 26 september 2011 heeft de raad de beleidsregel met betrekking tot de welstandscriteria conform hoofdstuk 3 van het Beeldregie-plan Dorpscode Dijkstraten (PDF, 33.7 MB) vastgesteld. Deze beleidsregel wordt door de stadsbouwmeester gehanteerd voor de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunning op deze locatie. Meer informatie over de welstandsbeoordeling in het algemeen vindt u op de pagina Welstand.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Dijkstraten
Kenmerk:NL.IMRO.0753.bpdijkstraten2011
Datum:26 september 2011
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Toelichting

Bijlagen bij de toelichting

Vaststellingsbesluit

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl