Centrum, stationsgebied e.o., partiële herziening

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Centrum, stationsgebied e.o., partiële herziening
Kenmerk:NL.IMRO.0753.bpcentrumpartherz
Datum: 2 juni 2014
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Regels

Toelichting

Vaststellingsbesluit

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl