Campus Westerwind

Het plangebied ligt op en rond Hogevleutweg 9. Dat is in het buitengebied ten noordoosten van de bebouwde kom van Best en de rijksweg A2. Het bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de realisatie van een zorgboerderij met paarden.

Beleidsregel Beeldkwaliteit Westerwind

Op 18 juni 2012 heeft de raad de beleidsregel met betrekking tot de welstandscriteria conform hoofdstuk 4 van het Beeldkwaliteitplan Campus Westerwind (PDF, 1.2 MB) vastgesteld. Deze beleidsregel wordt door de stadsbouwmeester gehanteerd voor de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunning op deze locatie. Meer informatie over de welstandsbeoordeling in het algemeen vindt u op de pagina Welstand.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Campus Westerwind
Kenmerk:NL.IMRO.0753.bpcampuswesterwind
Datum:18 juni 2012
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Toelichting

Bijlagen bij de toelichting

Vaststellingsbesluit

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl