Broekstraat

Het plangebied ligt aan de noordwestzijde van het centrum van Best, ten westen van de Ringweg. De grens van het gebied ligt aan de oostzijde bij de Ringweg, aan de westzijde bij de Broekstraat, aan de noordzijde bij de Parallelweg 11 en deels over Parallelweg 12. Het bestemmingsplan maakt woningbouw mogelijk.

Beleidsregel Welstandscriteria Broekstraat

Op 20 september 2010 heeft de raad de beleidsregel ‘Welstandscriteria Broekstraat’ (PDF, 2.4 MB) vastgesteld. Deze beleidsregel wordt door de stadsbouwmeester gehanteerd voor de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunning op deze locatie. Meer informatie over de welstandsbeoordeling in het algemeen vindt u op onze website onder Welstand.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Broekstraat
Kenmerk:NL.IMRO.0753.bpbroekstraat2010
Datum:16 juli 2010
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Toelichting

Bijlagen bij de toelichting

Vaststellingsbesluit

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl