Schutboom 2011

De nieuwe wijk Schutboom ligt in het gebied tussen de Oirschotseweg, Ringweg, Jacob van Wassenaarstraat, Ketelbraken en Johan Frisopark. Het noordelijke deel van deze nieuwe wijk is inmiddels bebouwd en heeft een eigentijdse woonsfeer. Het zuidelijke gedeelte krijgt een landelijke sfeer.

Beleidsregel Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitplan Schutboom

Op 26 september 2011 heeft de raad de beleidsregel met betrekking tot de welstandscriteria conform hoofdstuk 3 van het Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitplan Schutboom (PDF, 3.8 MB) vastgesteld. Deze beleidsregel wordt door de stadsbouwmeester gehanteerd voor de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunning in het woongebied Schutboom. Meer informatie over de welstandsbeoordeling in het algemeen vindt u op de pagina Welstand.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Schutboom 2011
Kenmerk:NL.IMRO.0753.bpSchutboom2011
Datum:26 september 2011
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Toelichting

Bijlagen bij de toelichting

Vaststellingsbesluit

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl