Oirschotsweg 88

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van de locatie Oirschotseweg 88.

Beleidsregel “Welstandscriteria Oirschotseweg 88”

Op voorstel van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad in hun vergadering van 9 maart 2020 de beleidsregel “Welstandscriteria Oirschotseweg 88” (PDF, 550.6 kB) vastgesteld. Deze beleidsregel zal door de stadsbouwmeester worden gehanteerd bij de welstandsbeoordeling van aanvragen omgevingsvergunning in dit gebied. 

Besluit hogere waarden

Op 24 maart 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten tot het opleggen van een hogere waarde (PDF, 1.6 MB) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Het besluit heeft betrekking op de nieuwe woningen in het plangebied van bestemmingsplan ‘Oirschotseweg 88’.

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Oirschotsweg 88
Kenmerk:NL.IMRO.0753.bpOirschotseweg88
Datum: 9 maart 2020
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Regels

Toelichting

Vaststellingsbesluit

Bijlagen

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl